Cestarinu za kraću dionicu povećali za jednu kunu

Autor: S.S. 5/7/2014 12:41

Grad Ivanić-Grad poduzeo je potrebne korake za razjašnjenje visine iznosa cestarine koji Hrvatske autoceste d.o.o. naplaćuju na relaciji autoceste A3 NP Zagreb istok – NP Ivanić-Grad, kažu iz Grada Ivanić-Grada.

Ulazak na autocestu, odnosno naplata cestarine, pomaknuta je tijekom prošle godine s bivše NP Ivanja Reka na novu NP Zagreb istok, u smjeru istoka, odnosno bliže NP Ivanić-Grad, dok je cijena cestarine za kraću dionicu autoceste ostala ista, odnosno povećana je od 28. travnja 2014. s 10 na 11 kuna.

– Grad Ivanić-Grad zatražio je od Hrvatskih autocesta, u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, podatak o načinu izračuna cijene cestarine od 11 kuna na relaciji Zagreb istok – Ivanić-Grad, na način da Hrvatske autoceste u Zakonom propisanom roku dostave detaljno obrazloženje načina na koji je utvrđena cijena cestarine, uz navođenje točne udaljenosti između dvije točke naplate te iznos jedinične cijene po kilometru – stoji u priopćenju Grada u kojem dodaju kako će o dobivenim podacima izvijestiti građane, čim isti budu dostavljeni te vezano za dobivene podatke poduzeti daljnje korake za rješavanje ovog pitanja koje opterećuje građane Ivanić-Grada.