Bandić najavio povijesni projekt

Iako se dugo najavljivana obnova fasada trebala naći na sjednici Gradske skupštine, gradonačelnik je u zadnji čas povukao ovu točku s dnevnog reda. Uz žičaru, fasade bi trebale biti najveći i povijesni projekt Grada Zagreba.

– Prijedlog je bio da se sve zone jednako tretiraju i subvencija od 80 posto će biti za sve tri zone dostupna građanima. Očekujem dvije tisuće prijava objekata, negdje oko 30 tisuća stanova, te oko 90 do 100 tisuća ljudi, sa investicijom od 500 do 600 milijuna kuna za četiri godine. Time ćemo zaposliti kapacitete građevinske operative od 10 do 15 tisuća ljudi. Kud bolje – hvali se Bandić.

Osim fasada, na dnevnom redu nije se našao ni problem oko Osnovne škole Alojzija Stepinca.

– Kad sam ja tamo došao nije bilo ni škole ni vrtića. Morali smo riješiti imovinsko – pravne odnose, kupiti zemlju i napraviti školu i vrtić. Nitko nije očekivao da će biti toliki baby boom. U međuvremenu je otvoren još jedan privatni vrtić, a po GUP-u ne možemo dograditi ni školu ni vrtić. Da sam planirao prije nego je počela ta gradnja, onda bi uvjetovao onima koji su dobivali dozvole, privatnicima koji su gradili stanove da planiraju školu i vrtić. Unajmit ćemo školu i vrtić koliko nam bude falilo kapaciteta, a u ugovor ćemo sigurno ugraditi da možemo kupiti kad hoćemo, da cijena najma ulazi u cijenu kupnje. Samo iz tog razlog je skinuto sa dnevnog reda, a u drugoj polovici ožujka ćemo to uputiti Skupštini i usvojiti – kaže Bandić.