Napreduju 30 milijuna kuna vrijedni radovi na OŠ Bistra

Radove na dogradnji i rekonstrukciji zgrade Osnovne škole Bistra, najvećoj kapitalnoj investiciji u školstvu u Zagrebačkoj županiji, obišao je župan Stjepan Kožić izrazivši pritom zadovoljstvo s dinamikom i kvalitetom do sada izvedenih radova

Foto: Press materijal

Ukupna vrijednost ove investicije iznosi više od 30 milijuna kuna, a projekt gotovo u cijelosti financira Zagrebačka županija. Pomoć od strane države došla je jedino od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU koje je podržalo gradnju ove škole s 1 milijunom kuna u sklopu Programa podrške poboljšanja materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama.

– Dok se za energetsku obnovu možemo osloniti na EU fondove koji daju bespovratna sredstva u iznosu od 70% vrijednosti radova, kod ovakvih radova na dogradnji i rekonstrukciji prepušteni smo sami sebi. Prije smo imali financijsku podršku resornih ministarstava, no zadnjih godina ovakve investicije pokrivamo isključivo vlastitim sredstvima ili zajedno s gradovima i općinama – upozorio je situaciju župan Kožić, dodavši da Županija tradicionalno više od 40 posto svog proračuna izdvaja za školstvo.

Prostor dograđenog dijela škole, površine 1.583,4 m², sadržavat će novih osam učionica s pratećim kabinetima, novu kuhinju s pripadajućom opremom, blagovaonicu, garderobu, sanitarne čvorove, spremišta, prostor za pedagoga i logopeda, dizalo, knjižnicu, zbornicu i druge administrativne prostorije. Rekonstrukcija postojećeg objekta škole pak, čija starost prelazi 50 godina, podrazumijeva rekonstrukciju postojećih učionica koje će svaka dobiti svoj kabinet, a izmijenit će se i dotrajala stolarija, objekt će dobiti i novo krovište te toplinsku fasadu.

– Osim učenika i nastavničkog kadra ove škole, početku iduće školske godine, sigurno se najviše vesele njihovi zaposleni roditelji koji će djecu moći ostaviti u produženom boravku, umjesto da ona pohađaju nastavu u tri smjene kao što je sada slučaj – rekao je Kožić te dodao da je kapitalna izgradnja u školstvu samo jedna od mjera kojima se potiče demografska politika na području županije, zadržava mlade obitelji na ruralnim područjima i stvaraju jednaki uvjeti školovanja za sve.

Inače, Osnovnu školu Bistra, koju čine matična škola u Poljanici Bistranskoj i područna odjeljenja u Gornjoj Bistri i Jablanovcu, u ovoj školskoj godini pohađa ukupno 600 učenika.