80 milijuna kuna za sanaciju zgrada javne namjene oštećenih u potresu

Na raspolaganju je 80 milijuna kuna decentraliziranih sredstava

FOTO: Ivan Novosel

Zagrebačka županija: U 2022. godini za sanaciju zgrada javne namjene oštećenih u potresu na raspolaganju 80 milijuna kuna

Zagrebačka županija poziva vlasnike i osnivače, odnosno pravne osobe i tijela s područja Zagrebačke županije koji upravljaju zgradama javne namjene (gradove, općine, škole, muzeje, crkve, domove zdravlja itd.), a koje su oštećene u potresu*, da dostave svoje prijave kako bi ostvarili pravo na dodjelu bespovratnih sredstava.

Javni poziv za financiranje troškova sanacije šteta i obnove zgrada javne namjene oštećenih potresom raspisan je 24. siječnja 2022., a ove godine za tu svrhu bit će na raspolaganju 80 milijuna kuna decentraliziranih sredstava.

Visina odobrenog iznosa za financiranje sanacija ovisit će o indeksu razvijenosti grada ili općine na kojem se nalazi oštećena zgrada javne namjene. Tako će se prijave iz gradova i općina koji spadaju u prve četiri skupine razvijenosti financirati u iznosu do 100% iznosa vrijednosti projekta, dok će prijave iz razvijenih JLS, tj. onih koje spadaju u V. VI. VII. i VIII. skupinu razvijenosti, financirati s maksimalnim iznosom do 80% vrijednosti projekta.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb, s naznakom: Prijava na Javni poziv za financiranje troškova sanacije šteta i obnove zgrada javne namjene oštećenih potresom na području Zagrebačke županije. Prijave je moguće dostaviti preporučenom poštom ili osobno u pisarnicu Zagrebačke županije koja se nalazi na adresi Ulica grada Vukovara 72 – prizemlje.

Tekst javnog poziva i upute za prijavitelje dostupni su na web-stranici Zagrebačke županije pod rubrikom natječaji/javni pozivi, a više informacija može se dobiti na broj telefona:  01/6311733 ili 01/6311763 te na e-mail adrese: martina.smircic@zagrebacka-zupanija.hr te m.prce@zagrebacka-zupanija.hr.