218. gerontološka tribina u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba

Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar održao je 218. gerontološku tribinu u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba. Slogan ovogodišnje tribine je: “Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja”. Tribina je organizirana u suradnji s Uredom Svjetske zdravstvene organizacije u Republici Hrvatskoj i Regionalnim uredom SZO-a u Europi.

U prvom dijelu tribine ključna tema je bila briga o osobama starije životne dobi tijekom pandmeije COVID-19. Program tribine u drugom i trećem dijelu je uključio teme prehrane i tjelesne aktivnosti starijih osoba te temu diskriminacije osoba starije životne dobi i ageizam, rekla je epidemiologinja Tanja Čorić. Ageizam čine sustavna diskriminacija, stereotipiziranje i predrasude na temelju dobne skupine pojedinca.

 

Voditelj projekta Rijeka-zdravi grad, Jadran Mandekić održao je izlaganje  “Pomoć i podrška Grada Rijeke osobama starije životne dobi u vrijeme pandemije COVID-19”. Manfred Huber iz Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Europu održao je izlaganje o otpornosti okruženja prilagođenih osobama starije životne dobi tijekom pandemije COVID-19.

“Danas smo učili o gradovima koji imaju uspješne zdravstvene inicijative prilagođene osobama starije životne dobi. Radi se o suradnji inicijativa građana, volontera, ambasadora zdravog starenja, političara te podrške sveučilišta i struke. Gradovi i zajednice u kojima ovakve zdravstvene inicijative postoje, bili su bolje pripremljeni za suočavanje s izazovima pandemije. Ono što je važno je da strategija prati viziju, kako bi bili pripremljeni za buduće zdravstvene izazove”, naglasio je Manfred Huber.

 

Stefania Pascut, projektna koordinatorica iz Italije objasnila je iskustvo grada Udine u potpori tjelesnoj, mentalnoj i socijalnoj dobrobiti starijih osoba tijekom pandemije. “Udine i Zagreb su veoma slični, kao i talijanski i hrvatski slučaj suočavanje s pandemijom. Stoga se nadam da ćemo imati prilike za suradnju. Ono što mogu reći u vezi moga predavanje je naglasak na moto: Misli globalno, djeluje lokalno. Udine su inače dio mreže zdravih gradova od 1995. godine. Ono što smo postigli na lokalnoj razini, rezultat je bliske suradnje lokalne, regionalne i međunarodne razine. Stoga je važna prilika za podijeliti iskustva između gradova, kao što je važno imati podršku Svjetske zdravstvene organizacije”, istaknula je Stefania Pascut.

Ciljevi 218. gerontološke tribine su predstaviti međunarodna i nacionalna iskustva i aktivnosti tijekom jedne od najvećih globalnih izazova današnjice, a to je pandemija bolesti COVID-19 te kako kroz ta iskustva naučiti i biti bolje pripremljeni za buduće zdravstvene izazove.