Židovska općina Zagreb u sklopu Šoa Akademije organizira obrazovne programe o Holokaustu i ljudskim pravima

Židovska općina Zagreb i Predstavnica židovske nacionalne manjine Grada Zagreba 2012. godine osnovali su Šoa Akademiju za edukaciju o Holokaustu i ljudskim pravima. Holokaust ili šoa nazivi su za sustavni državni progon i genocid nad Židovima, ali i drugim etničkim skupinama tijekom Drugog svjetskog rata koji je izvršio Velikonjemački Reich i njegovi suradnici.

Šoa Akademija predstavlja projekt obrazovanja o Holokaustu i ljudskim pravima kojim se ukazuje na tragične povijesne događaje, posebice Holokaust kao najgori oblik kršenja ljudskih prava s ciljem da se pobudi svijest o ljudskim pravima i oblicima nasilja i netolerancije, a kako bi se u budućnosti slični događaji spriječili.

Obrazuju mlade i širu javnost o antisemitizmu, povijesti i zločinima fašizma te suvremenim oblicima antisemitizma i drugim oblicima rasizma poput diskriminacije romske populacije, migranata i izbjeglica. Obraćaju se široj javnosti, nastavnicima i učenicima. U obrazovnim programima Židovske općine Zagreb sudjelovalo je više od 30000 učenika iz Hrvatske, Slovenije i Austrije.

Novi program održan je 19. siječnja 2023. godine. Žarko Puhovski govorio je na temu Zločinačke ćudorednosti i morala političke stranke. “Pokazao sam paralelu koja postoji još od Svetog Augustina između funkcioniranju države kao aparata gangsterske bande. Postoje neke sličnosti koje počivaju na stezi i lojalnosti prema vodstvu, što vrijedi i za političke stranke”, objasnio je Žarko Puhovski.

Socijalna psihologinja Renata Franc održala je predavanje o Sociopsihološkom aspektu genocida i masovnih zločina. “Socijalna psihologija bavi se predrasudama, međugrupnim odnosima i neprijateljstvima. Iako su predrasude sastavni dio našeg života, one nisu bezopasne. Stoga je važno jačati svijest o tome kako su svi ljudi podložni vjerovanju u predrasude te je nužno biti kritičan prema sebi i društvu u kojem živimo. U izučavanju genocida postoje tri grupe ljudi uz žrtve: počinitelji, pasivni promatrači i aktivni pomagači. Učenje o genocidu bi nam trebalo pomoći da ne budemo ravnodušni, odnosno pasivni promatrači”, istaknula je Renata Franc.

Sociolog Renato Matić održao je predavanje na temu Morala i zločina koje se bavi pitanjem morala u zločinačkom režimu. U obrazovnom programu Šoa Akademije sudjelovali učenici uz pratnju svojih nastavnika koji stečena znanja implementiraju u svakodnevnu nastavu. Voditeljica Šoa Akademije je Predstavnica židovske nacionalne manjine Grada Zagreba, Sanja Zoričić Tabaković, koja je ujedno i inicijatorica Akademije.