Zagrebačka županija sufinancirat će školske udžbenike

Na sastanku župana Zagrebačke županije Stjepana Kožića i načelnika i gradonačelnika županije dogovoreno je sufinanciranje udžbenika za učenike osnovnih škola.

– Njih je ukupno 25 000 i danas smo dogovorili da će županija sufinancirati 60% nabavke udžbenika, a ostalih 40% općine i gradovi. U to ulazi osnovni paket knjiga, znači bez radnih bilježnica i ostale dopunske opreme – navodi Stjepan Kožić, župan Zagrebačke županije.

Na sastanku se raspravljalo i o uvođenju širokopojasnog interneta.

– Nadamo se da bi u skorije vrijeme u svibnju bio raspisan natječaj o sufinanciranju, koji bi bio u značajnijem iznosu, posebno u području bijelih zona. Tu je nekomercijalni interes operatora jer su to veliki prostori s malim brojem stanovnika, odnosno malim brojem priključaka – istaknuo je Kožić.

Županija se na natječaj namjerava prijaviti sa šest projekata, a za svaki projekt će nositelj biti jedan od gradova.