1,2 milijuna kuna za hitnu medicinu

T1 tim ima jednog liječnika, 1 medicinsku sestru i jednog vozača, a Zagrebačka županija sada ima 45 timova T1, 5 timova T2 te 5 timova prijavno dojavne jedinice (PDJ)

Zagrebačka županija i ove je godine osigurala 1,2 milijuna kuna vlastitih sredstava za financiranje rada hitne medicine u gradovima Ivanić-Gradu i Svetom Ivanu Zelini.

Naime, 2016. godine promjenom Mreže hitne medicine Zagrebačka županija dobila je dodatnih 15 T1 timova, a gradovi Ivanić-Grad i Sveti Ivan Zelina, u kojima je bilo ustrojeno dežurstvo, dobili su status ispostava Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

Zagrebačka županija sada ima 45 timova T1, 5 timova T2 te 5 timova prijavno dojavne jedinice (PDJ). Ispostave Ivanić-Grad i Sveti Ivan Zelina imaju po 5 T1 timova, od čega su 4 tima ugovorena od strane Zavoda za hitnu medicinu s HZZO-om, a po jedan tim u svakom gradu financira Zagrebačka županija sa spomenutih 1,2 milijuna kuna.

„Pravodobna hitna medicinska pomoć u najvećem broju slučajeva spašava život. S obzirom na naš geografski položaj i činjenicu da nemamo na svom području županijsku bolnicu, uz financiranje timova u Ivanić-Gradu i Svetom Ivanu Zelini, ove godine sufinancirat ćemo s 1,2 milijuna kuna rad 8 punktova posebnog dežurstva u neradne dane te blagdane u sklopu Doma zdravlja Zagrebačke županije“, rekao je župan Stjepan Kožić dodavši kako će se na taj način rasteretiti pritisak na hitnu medicinsku službu.

Osim što financira rad hitne medicine s 1,2 milijuna kuna te sufinancira rad punktova posebnog dežurstva sa 1,2 milijuna kuna, Zagrebačka županija svake godine sufinancira i nabavu medicinske i laboratorijske opreme bolničkih ustanova i poliklinika na području grada Zagreba, a ove godine za tu namjenu osigurano je 300.000 kuna.