Zrak u Zagrebu danas je bio najzagađeniji u svijetu, evo zbog čega

Mnogi su uočili sivu prašinu na automobilima i požalili se kako otežano dišu, a nadležne institucije su upozoravale građane da ne izlaze ako to nije neophodno. 

Foto: Zagrebancija.com

Uz sve probleme – pandemiju koronavirusa, potres, Zagreb je danas imao najzagađeniji zrak na svijetu. Mnogi su uočili sivu prašinu na automobilima i požalili se kako otežano dišu, a nadležne institucije su upozoravale građane da ne izlaze ako to nije neophodno.

‘Mjerimo razne polutante u zraku i između ostalog smo danas izmjerili visoko zagađenje u Zagrebu kad je riječ o letećim česticama. Sve je počelo još ujutro oko 10 sati u Osijeku, a vjetar je to donio prema Zagrebu i sad nosi dalje prema Sloveniji. Ne znamo izvor zagađenja jer on nije u Hrvatskoj i ne vidimo nikakav razlog zašto je došlo do naglog povišenja letećih čestica. Te su čestice veličine zrna prašine.

Naime, zbog kondenziranja određenih onečišćujućih plinova, vodene pare i svega što se izbacuje u atmosferu, kad su uvjeti kao sada da je hladno, čestice se zadržavaju pri tlu i ne raspršuju se u atmosferu te dolazi do veće koncentracije. Propisano je da je 40 mikrograma po kubnom metru godišnja vrijednost, ali 24-satna ne bi smjela prelaziti 50 mikrograma po kubnom metru.

U prvom navratu mjerenja u Osijeku ih je bilo 250 i više, pet puta više nego što je dozvoljena vrijednost. Čekamo do kraja dana budući da se mjeri u više navrata, pa ćemo imati i srednju vrijednost’, rekla je za 24 sata dr. sc. Cleo Kosanović, načelnica sektora za kvalitetu zraka u Državnom hidrometeorološkom zavodu.

Foto: Zagrebancija.com

Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar sada su pojasnili da se radi o česticama pustinjskog pijeska iz pustinje Karakum, koja se nalazi istočno od Kaspijskog jezera. Napominju kako bi onečišćenje zraka već tijekom vikenda trebalo biti znatno manje.

“Kao i uvijek, u ovakvim i sličnim situacijama Grad Zagreb i Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar građanima u preventivnu svrhu preporučuju dodatne mjere opreza kako bi smanjili rizik od izlaganja ovom onečišćenju iz zraka”, kažu i dodaju da poduzimaju sve mjere kako bi spriječili dugoročne negativne utjecaje iz okoliša na zdravlje.

“Sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji, preporučuje se svim građanima, a posebice
osjetljivim skupinama stanovništva da izbjegavaju aktivnosti na otvorenom prostoru. U slučaju kratkotrajne izloženosti povišenim vrijednostima lebdećih čestica ne očekuje se značajan utjecaj na zdravlje stanovništva grada Zagreba”, zaključuju.