Zauzimaju li turisti Donji grad?

Foto: Sarah Srdar Žiljak

Gradska četvrt Donji grad svakako je centar turističke ponude Zagreba. Predsjednik Vijeća gradske četvrti Donji grad, Robert Faber, istaknuo je kako je zabrinut da Donjem gradu ozbiljno prijeti potpuna turistifikacija i zanemarivanje stanara.

Na zadnja dva popisa stanovništva, broj građana koji živi u centru progresivno se smanjio za nekoliko tisuća, a mnogi vlasnici stanova odlučili su se za kratkoročni najam.

Problemu stanovanja u centru grada također doprinosi i porezna politika koja pogoduje kratkoročnom najmu.

Planovi za buduće uređenje Donjeg grada svakako naglasak stavljaju na zelene površine, smanjenje buke, a i ukupnog automobilskog prometa. Tako će se u Berislavićevu ulicu vratiti drvored, a biti će poboljšana i biciklistička infrastruktura.

Uz veliku obnovu građevina na području Donjeg grada od potresa, planovi Vijeća gradske četvrti stanarima donose zeleniji, ugodniji i ljepši kvart.