Započeli radovi na katastarskoj izmjeri Kupinečkog Kraljevca

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet i zamjenik glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave Antonijo Šustić označiili su početak radova na katastarskoj izmjeri na području Grada Zagreba za k.o. Kupinečki Kraljevec u GČ Brezovica

FOTO: PrtScr OTV
Ovim projektom postići će se usklađivanje podataka iz katastra s onima u zemljišnim knjigama. Radi se o površini od 1 400 hektara na kojoj se nalazi 5 100 katastarskih čestica, a rok izvršenja je 14 mjeseci.

Cilj projekta je osigurati pouzdane katastarske i zemljišnoknjižne podatke što doprinosi vladavini prava i temelj je za kvalitetno i učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina. Takvi podaci osnova su za pokretanje investicija i provedbu kapitalnih, razvojnih i infrastrukturnih projekata što je uvjet za gospodarski razvoj.

– Svuda gdje je provedena katastarska izmjera, vrijednost zemljišta je porasla, tržište nekretnina je oživjelo, a prepreke za investicije su nestale – rekao je zamjenik glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave Antonio Šustić. 

U proračunu Grada Zagreba osigurana su sredstva za provođenje katastarske izmjere na dijelu k.o. Kupinečki Kraljevec u svrhu izrade katastarskog operata katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige. Potpisan je Ugovor o javnoj nabavi usluga između Državne geodetske uprave i Grada Zagreba kao naručitelja te zajednice ponuditelja s dvije zagrebačke tvrtke, te po jednom tvrtkom iz Rijeke i iz Splita.