Zagrebačka županija financirat će osam T1 timova hitne pomoći i dva prijevoza saniteta

Zagrebačka županija financirat će osam T1 timova hitne pomoći i dva tima sanitetskog prijevoza na svom području. Župan Stjepan Kožić te je ugovore, vrijedne oko milijun eura, uručio Davorinu Gajniku, ravnatelju Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

– Moram reći da je Zagrebačka županija, u odnosu na druge, dosta specifična, i da ima određene kriterije po kojima je izuzetno bitno kako naša hitna funkcionira, prije svega za naše žitelje, ali i za ljude iz vana za vrijeme turističke sezone. Trudimo se da maksimalno pomognemo rad Zavoda za hitnu medicinu. Želim naglasiti da smo jedina županija u RH koja nema opću bolnicu na svom teritoriju, da imamo specifični teritorijalni oblik, da smo tranzitna županija koju presjeca veliki broj autocesta i brzih cesta, te da na svom području imamo Zračnu luku, sve su to rizici koji se mogu dogoditi u transportu i drugim aktivnostima naših žitelja i drugih, rekao je župan Stjepan Kožić.

Zagrebačka županija već dugi niz godina financira rad T1 timova hitne pomoći, no brojka od 51-og tima nije dovoljna, i trebalo bi ih biti barem 60, rekao je Kožić:

– Niz godina o tome pregovaramo s Ministarstvom zdravstva, i nedavno su na tu temu bili razgovori, no dosad nismo uspjeli da se mreža hitne medicine promijeni na način da Zagrebačka županija dobije barem 60 timova T1. Mislim da bi time funkcioniranje naše hitne medicine bila na kvalitetnijoj razini, te da bi bilo dodatna sigurnost za naše žitelje i sve koji prolaze županijom.

Hitna pomoć Zagrebačke županije godišnje napravi više od pet milijuna kilometara pa se vozila dosta troše, zbog čega je u proteklih osam godina nabavljeno 80 vozila vrijednih 27 milijuna kuna:

– Morate se složiti da je to izuzetno visoki iznos i da Zagrebačka županija čini maksimalne napore kako bi iz svog proračuna osigurala što kvalitetniji rad našoj hitnoj. Tražimo i da se kroz Ministarstvo zdravstva poveća broj timova. Želim se zahvaliti svim djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu, počevši od ravnatelja, doktora, medicinskih sestara, vozača i tehničkog osoblja. Nadam se da će Županija i dalje biti uz Zavod, koliko nam financije to omogućavaju, a mislim da smo to i dokazali.

Zagrebačka županija ima oko 100 tisuća stanovnika, a broj timova hitne pomoći i saniteta nije dovoljan, zato smo zahvalni Županiji na ovoj pomoći, rekao je Davorin Gajnik, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

– U ovom trenutku, s obzirom da Samobor sa Svetom Nedeljom i Općinom Stupnik ima oko 60 tisuća stanovnika, imamo s HZZO-om ugovoreno pet timova, jedan tim u smjeni, kao što imaju Ozalj ili Čazma, što ne ide u istu rečenicu. HZZO nije prepoznao potrebu da tamo imamo više timova. Tu je Zagrebačka županija, jedinice lokalne samouprave i Zavod, financiramo još pet timova kako bi mogli raditi. Kao što je župan napomenuo, Zagrebačka županija je specifična. Područje Samobora pokriva i Žumberak, kada ekipa ode na intervenciju nema ih po dva sata i nismo u mogućnosti imati drugu intervenciju, rekao je Davorin Gajnik, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

Zavod financira i devesetak osoba koji nisu zaposlenici HZZO-a, što je također veliki trošak, dodaje Gajnik. Sve dolazi nakon korone, koja je bila dodatno iscrpljujuća za hitnu pomoć:

– Primjera radi, prošle godine u siječnju imali smo u jednom trenutku 105 ljudi koji su bili na bolovanju ili su imali koronu. Ni jedan sat, ni jedna smjena nije ostala preskočena. Za razliku od drugih zdravstvenih ustonova, koje imaju mogućnost spajanja ambulanti, ili jedan liječnik obavi posao drugog, kada naša ekipa nema jednog od tri člana, ili doktor, ili sestra ili vozač, drugi koji preuzima smjenu ne ide doma nego nastavlja raditi. Sve smjene su bile pokrivene, što ima rezultat u novcu, imali smo preko 20 tisuća prekovremenih sati što nas košta gotovo 3 milijuna kuna koje nitko ne vraća niti podmiruje.

Zaključuje kako je Zavod u proteklih pet godina uložio preko 20 milijuna kuna svojih sredstava kako bi održao ovaj standard.

ČLANAK PROIZVEDEN U SURADNJI SA ZAGREBAČKOM ŽUPANIJOM.