Za korištenje obnovljivih izvora do 12.000 kuna

Autor: 1/26/2012 11:48

Grad Zagreb raspisao je Javni natječaj za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije (kolektorskog sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode, fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije, sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode na pelete, sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode na peći s pirolitičkim procesom izgaranja ) na području Grada Zagreba za 2012. za kuće i stanove te malo i srednje poduzetništvo.

-.-Marin Stojan/Wikipedia-.-Pravo na korištenje subvencije troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije imaju fizičke osobe s prebivalištem na području Grada Zagreba i pravne osobe koje imaju sjedište na području Grada Zagreba, a koje ulažu vlastita sredstva u sustave obnovljivih izvora energije te u posljednje tri godine nisu koristile nepovratna novčana sredstva Grada Zagreba za trošak nabave i ugradnje istog sustava u iznosu većem ili jednakom od 12.000 kuna. Osim toga ugradit će sustav obnovljivih izvora energije i održavati ga na objektu koji se nalazi na području Grada Zagreba, a koji će biti funkcionalna cjelina i koji će se sastojati od komponenti sadržanih u članku 2. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba.

Financijska sredstva za troškove opreme i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije subvencionirat će se u iznosu do 40 posto investicijske vrijednosti odnosno do maksimalnog iznosa od 12.000 kuna, a sredstva će se isplaćivati isključivo za troškove opreme i ugradnje nastale nakon datuma objave javnog natječaja.

Prijava na natječaj podnosi se na Prijavnom obrascu za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba koji će, uz sve propisane obrasce biti dostupan na internetskoj stranici Grada Zagreba u rubrici ”INFO SERVIS – Natječaji” ili u Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj , Zagreb, Dukljaninova 3, soba 309, III kat, radnim danom u vremenu od 10 do 12 sati. Koju dokumentaciju treba priložiti uz prijavu možete pročitati OVDJE. Rok za prijavu na natječaj je do 31. svibnja 2012.

Odgovori na pitanja u vezi natječaja mogu se dobiti na telefonima: 01/ 6585 015, 01/6585 013, ili e-poštom na: renata.vitezsilipetar@zagreb.hr, krunoslav.svab@zagreb.hr, najkasnije tri dana prije isteka roka za prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja podnositelji prijave biti će pisano obaviješteni u roku od 60 dana od dana zatvaranja natječaja. Rezultati natječaja biti će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Zagreba.