Kozari Bok i Kozari Putevi dobili sportsko – rekreacijski centar

U ovom dijelu grada sve se bolje živi. Radovi na provedbi kanalizacijske i plinske mreže, te asfaltiranja prometnica u završnoj su fazi

Vijeće Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak, u suradnji s vijećem 16 mjesnih odbora na tom području, u zadnje je četiri godine okupirano kapitalnim projektima. Izgrađen je sportsko – rekreacijski centar, a radovi na provedbi kanalizacije, plinske mreže i asfaltiranja prometnica, u završnoj su fazi.

– Napravili smo 11 kilometara odvodnje, deset kilometara plinske mreže, završeni su svi priključci i asfaltirano je 70 ulica – rekao je predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Kozari Putevi, Damir Tabaković, dodavši kako još moraju proširiti osnovnu školu kako bi djeca mogla imati produženi boravak, te višenamjenski objekt na Radničkoj cesti.

U ovaj projekt do sada je uloženo 40 milijuna kuna, a sve s ciljem podizanja kvalitete života lokalnog stanovništva.