Otvara se terapijska kuhinja u Dnevnoj bolnici za poremećaj prehrane

Otvorenje 22.studenog

Klinika za psihijatriju “Sv. Ivan” od ponedjeljka 22. studenog, otvara novi program naziva “Terapijska kuhinja pristup u liječenju osoba s poremećajem prehrane” u obnovljenoj Dnevnoj bolnici za poremećaje prehrane.

Prema epidemiološkim procjenama, danas u Republici Hrvatskoj oko 40.000 osoba ima zdravstveni problem poremećaja prehrane (anoreksija, bulimija, kompulzivno prejedanje, nespecifični poremećaj prehrane…).

Kao psihički poremećaj s visokom smrtnošću, teškim tjelesnim posljedicama i mnogobrojnim predrasudama, poremećaj prehrane pogađa i cijelu obitelj same osobe koja pati od njega te predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem.Upravo stoga je pokrenut program Dnevne bolnice za poremećaje prehrane s timom koji se sastoji od: psihijatara, psihoterapeuta, profesorice psihologije, više medicinske sestre, radnih terapeuta, nutricionista i ostalih.

Sljedeći smjernice za liječenje poremećaja prehrane, psihoterapija kao osnovna metoda liječenja poremećaja uz podršku farmakoterapije dijeli se u programu na tri art terapije vođene kognitivno bihevioralnim principima specijaliziranim za poremećaje prehrane: radnom terapijom, filmo terapijom i kasnije nekoliko obiteljskih terapija. Sve to uz nadzor nutricionistice koja je specijalizirala poremećaje prehrane, psihoanalitičara i osobe educirane za rad u psihoterapijskim grupama, stručni timski pristup okosnica je zajedničkog rada s teško oboljelima.

Za sve navedeno saniran je i opremljen prostor u kojem, uz nužne prostore za psihoterapiju, intuitivno kretanje, psihoterapiju pokretom i plesom, kao poseban dodatak i važan čimbenik liječenja osoba kojima je hrana središnji psihički simptom, dobiva svoju terapijsku kuhinju.
Terapijska kuhinja opremljena je za zajednički rad i spremanje jela, te će biti središnji prostor za izlaganje strahovima i anksioznostima koje blizina hrane proizvodi u osobama s poremećajem prehrane.

Prostor ispunjen bojama i veseljem modernog uređenja nudi osobama s poremećajem prehrane drugačije viđenje onog što im je do sad bila nepremostiva prepreka.