Upozorenje Gradskih groblja: “Ako vas telefonom traže OIB, ne dajte ga”

Svaki takav pokušaj prijavite policiji.

Foto: Jabuka TV

Gradska groblja upozoravaju korisnike grobnih mjesta da je zabilježena zloupotreba traženja OIB-a. Nekolicina građana prijavila je da su ih kontaktirale putem telefona osobe koje su se predstavile kao djelatnici Gradskih groblja te zatražile OIB korisnika grobnog mjesta.

Na upozorenje građana da ih telefonom zovu nepoznate osobe i u ime Gradskih groblja te od njih traže OIB (osobni identifikacijski broj), Gradska groblja upozoravaju javnost da to ne čine njihovi djelatnici. Svaki takav pokušaj predlažu građanima da prijave policiji.

Građani svoj OIB mogu dostaviti Gradskim grobljima isključivo osobno dolaskom u upravnu zgradu koja se nalazi u ulici Hermanna Bollea 27, Zagreb u uredovno vrijeme, poslati pismeno poštom, ispuniti e obrazac za dostavu OIB-a na web stranici: www.gradskagroblja.hr ili dostaviti putem elektronske pošte na adresu info@gradskagroblja.hr.

Naime, neki od korisnika grobnih mjesta i/ili platitelji grobne naknade Gradskih groblja, još uvijek nisu dostavili OIB koji je potreban kako bi razlikovali korisnike istog imena i prezimena te kako bi mogli utvrditi korisnike više grobnih mjesta.