Ujedinjene bošnjačke organizacije prvi put pokrenule kampanju informiranja javnosti za popis stanovništva

Kampanjom „Ja sam Bošnjak!“ informirati će javnost o važnosti izjašnjavanja Bošnjaka prema odrednicama njihovog nacionalnog identiteta, s naglaskom na pripadnike manjine koji se još uvijek nacionalno izjašnjavaju kao „Muslimani“

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba odlučilo je prvi put pokrenuti nacionalnu kampanju informiranja javnosti o važnosti izjašnjavanja Bošnjaka prema odrednicama njihovog nacionalnog identiteta u nadolazećem Popisu stanovništva. Na današnjoj konferenciji za novinare predstavljena je kampanja „Ja sam Bošnjak!“, koja uz podizanje svijesti svih pripadnika, naglasak ima na informiranju pripadnika bošnjačke nacionalne manjine koji se još uvijek nacionalno izjašnjavaju kao „Muslimani“.

Po Ustavnom zakonu Republike Hrvatske, broj izjašnjenih pripadnika nacionalne manjine direktno određuje kapacitet njenih općih i političkih prava te je za budućnost Bošnjaka u Republici Hrvatskoj od izuzetnog značaja nadolazeći Popis stanovništva koji će ta prava odrediti, zaključeno je na konferenciji.

„Postoji nezanemariv broj pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj koji se i dalje nacionalno izjašnjava kao Muslimani, što predstavlja problem, jer takvim odgovorom ne stječu sva prava nacionalne manjine koja im kao takva pripadaju, a i službeno nije zabilježen realan broj Bošnjaka. Samim time i opseg prava Bošnjaka u Republici Hrvatskoj manji je nego što mu predstoji“, objasnio je Armin Hodžić, predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, inače inicijator i prvi čovjek kampanje.

Dodao je i kako ova kampanja ujedno predstavlja i veliki iskorak pokazavši da je moguće ujediniti se kada su u pitanju bošnjački nacionalni interesi, a upravo kohezija koju su postigli tijekom kreiranja kampanje za popis stanovništva najveći je zalog za budućnost Bošnjaka u RH, te predstavio i druge bošnjačke organizacije koje su se ujedinile i potpisale zajednički sporazum o provedbi kampanje, a to su Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Zagrebačke županije, Udruga veterana Bošnjaka Domovinskog rata te Kulturno-umjetničko društvo Sevdah.

Predstavnici udruženja na kraju su pozivali sve Bošnjake u Republici Hrvatskoj da se na predstojećem popisu izjasne kao Bošnjaci te da za svoj materinski jezik naznače bosanski jezik, jer tako stječu građanska i politička prava zagarantirana Ustavom Republike Hrvatske.

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj se provodit će se u dvije faze. Prva će se odvijati od 13. do 26. rujna 2021. samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e- Građani, dok će se druga vršiti na konvencionalan način, putem osobnog intervjua popisivača sa stanovništvom u periodu od 27. rujna do 17. listopada 2021.