Udruga Hrabri telefon započela s provedbom kampanje ‘Dijete ili počinitelj?’

Na II. međunarodnoj bienalnoj konferenciji o STOP programu Hrabri telefon predstavio je novu kampanju pod nazivom 'Dijete ili počinitelj?' nastalu u sklopu projekta Alternativni načini postupanja prema maloljetnicima koju sufinanciraju Europska Unija, Grad Zagreb i Ured za udruge vlade Republike Hrvatske

Foto: Ilustracija

Unatoč činjenici da alternativne mjere poput savjetovanja, treninga vještina, humanitarnog rada i uključivanja u lokalnu zajednicu imaju veću učinkovitost pred represivnim mjerama poput maloljetničkog zatvora i odgojnih zavoda, one još uvijek nisu dovoljno prepoznate među stručnjacima i širom javnosti. Korištenjem alternativnih mjera smanjuje se vjerojatnost recidiva, odnosno ponovnog počinjenja djela, a dijete dobiva priliku za ponovno uključivanje u zajednicu.

– Cilj ove kampanje je podsjetiti javnost da su djeca koja prekrše zakon prije svega djeca, a tek onda počinitelji prekršajnog ili kaznenog djela te da im je potrebna pomoć i podrška. Dječja prava postoje i kada dijete prekrši zakon te ih je i tada iznimno važno poštivati.
Kada maknemo fokus s neprihvatljivog ponašanja te pružimo djeci priliku da ponašanje
poprave, dajemo im mogućnost da ponovno postanu aktivni članovi zajednice – rekla je
psihologinja Anamarija Vuić, programska koordinatorica Hrabrog telefona.