U Zagrebu nije legaliziran niti jedan objekt

Autor: R.I. 12/8/2011 11:26

Provedba Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata nije najbolje zaživjela, a tome u prilog govori i situacija u Zagrebu gdje do sada nije izdano niti jedno rješenje za legalizaciju objekata, piše Poslovnipuls.com.

Naime, kako se doznaje, Gradska uprava zaprimila je 451 zahtjev za legalizaciju, od čega je riješeno samo njih 14 i to odbijenicom. Prema tvrdnjama Gradske uprave, ovi zahttjevi za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata odbijeni su jer su podneseni kao nepotpuni. Iz toga proizlazi kako građani još uvijek nisu dobro upućeni u sam proces legalizacije.

Kako navodi Poslovnipuls.com, očito je da državna i javna uprava nisu učinili dovoljno da jasno i razumljivo javnosti prezentiraju kompletnu proceduru. Tome u prilog ide i mišljenje struke koja se još uvijek ne slaže o tome koji su dokumenti potrebni za proces legalizacije, odnosno kolika treba biti njihova cijena.

Podsjetimo, Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata donesen je u kolovozu, a prema dostupnim podacima trebao mi pomoći da se legalizira 150.000 nekretnina u cijeloj državi. Zahtjevi za legalizaciju moći će se predati sve do kraja sljedeće godine.