U Hrvatskoj su sve popularnije egzotične životinje

Crvenouha kornjača

Autor: Matea Mohač 8/18/2015 15:32

Posljednjih godina u zemljama Europske unije uočen je zabrinjavajući trend porasta popularnosti egzotičnih životinja. Kada je u kina stigao film Ninja kornjače došlo je do povećane prodaje kornjača, a Potraga za Nemom do tropskih riba klaunova.

– Problem egzotičnih životinja i potpuna neregulacija, kakva i je sada u Hrvatskoj, može dovesti do ogromnih problema i milijarda eura troška što se tiče saniranja štete i regulacije te problematike. Naime, egzotične životinje nikako ne mogu biti zadovoljne u uvjetima koje im ljudi pružaju, a naravno kada dolazi do napuštanja mnoge su invazivne, dakle u okolišu mogu napraviti veliki problem drugim životinjama koje tamo žive – rekao je Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja.

Problem je konkretan, no u Hrvatskoj se još ne rješava. Očekuje se da bi Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati trgovine za prodaju kućnih ljubimaca, veleprodaje i prodajne izložbe trebao stupiti na snagu tek ove godine, iako je trebao biti donešen još 2009. godine.

– U svijetu neke zemlje poduzimaju određene korake. Neke su uvele negativnu listu – zabranjene vrste koje se ne smiju držati kao kućne životinje, iako se to pokazalo lošijim rješenjem od pozitivne liste – popis onih životinja koje se smiju držati i prodavati. Jasno je da je tu po samoj definiciji regulacija jasnija i tu je točno određeni popis životinjskih vrsta za koje se vidi da su uvjeti zadovoljeni, a životinje napuštanjem ne izazivaju toliko velike probleme u okolišu – objašnjava Oman.

Uz problem prodaje egzotičnih životinja, Udruga se bori i s rupama u zakonu što se tiče masovne proizvodnje životinja za prodaju, dok se istodobno one u skloništima ubijaju.

– Pet shopovi niču na svakom koraku, ljudi nisu dovoljno educirani, nema zakonskih odredbi koje bi to regulirale i naravno da dolazimo do ekstremno loše situacije koja treba biti popravljena – naglašava Oman.

Za dobrobit životinja i ljudi, potrebno je educirati ljude i podignuti svijest o živim bićima koja se također švercaju na ilegalan način jer nema regulacije vezane uz uzgoj životinja. Europske zemlje su počele kontrolirati trgovce životinjama, a Prijatelji životinja žele da do toga dođe i u Hrvatskoj.