TUROPOLJSKI LUG

Turopoljski lug i vlažne livade uz rijeku Odru zaštićene su od 2003. godine kao značajni krajobraz ukupne površine 3.403,56 ha. Na ovom području isprepliću se tri cjeline. To su još uvijek očuvani kompleks poplavnih šuma hrasta lužnjaka – Turopoljski lug, vlažne livade uz rijeku Odru te prirodni tok rijeke Odre. Odransko polje s okolnim šumama predstavlja prirodnu retenciju, što znači da može primiti ogromne količine vode te na taj način štiti naselja koja se nalaze nizvodno uz rijeku Savu.

Dosadašnja istraživanja pokazala su kako se ovo područje odlikuje velikom raznolikošću staništa, a time i bogatstvom biljnih i životinjskih vrsta, od kojih je većina zaštićena Zakonom o zaštiti prirode, a pojedine su zaštićene i na europskoj razini. Zabilježeno je 48 različitih stanišnih tipova, 358 biljnih svojti, 133 vrsta kornjaša, 60 vrsta pauka, 73 vrste danjih leptira, 23 vrste vretenaca, 13 vrsta vodozemaca, 9 vrsta gmazove, 23 vrste riba i 33 vrste sisavaca. Ova staništa se osobito ističu brojnošću i raznolikošću vrsta ptica, kojih je zabilježeno više od 200 vrsta. Od onih najugroženijih treba istaknuti orla kliktaša, štekavac, eju livadarku, crnu rodu te kosca, koji se gnijezdi na vlažnim livadama uz Odru.

Zbog redovitih poplava, život na ovom području nije nimalo lagan, ali na takve uvjete naviknuti su i ljudi, ali i biljke i životinje koje tamo obitavaju.

Zanimljivost:

Tajanstvena ptica kosac dolazi u naše krajeve zaljubiti se i podići obitelj. Tijekom gniježđenja vrlo rijetko leti i većinu vremena provodi skriven u travi. Ugrožava ga zarastanje livada, prerana košnja kao i košnja brzom mehanizacijom te kružna košnja od ruba prema sredini bolja. Zbog toga su kosci (i ptica, i čovjek) simbol suživota ljudi i prirode.

 

  • ČLANAK JE NAPISAN U SURADNJI SA ZAGREBAČKOM ŽUPANIJOM