Skupština: Što je realizirano od javnog interesa?

Autor: 2/27/2012 13:57

Na sjednici skupštinskog Odbora za Statut, Poslovnik i propise ponovno je odbačeno sklapanje ugovora između Hoto grupe i Grada Zagreba. Tim ugovorom Grad bi se odrekao javnog interesa nad dvoranama, a Hoto bi zauzvrat oprostio Gradu dug od 7,2 milijuna kuna za ulaganje u sadržaje javnog interesa.

-.-Zvonimira Ivanišević/ Zagrebancija-.-Kako je rekao predsjednik odbora Davor Bernardić (SDP), Gradsko poglavarstvo je utvrdilo osam točki javnog interesa u Cvjetnom.

– Javni interes je bio jedan od uvjeta da gradski zastupnici usvoje detaljni urbanistički plan uređenja bez kojeg se ne bi mogao graditi taj centar – rekao je Bernardić i nastavio:

– Investitor je znao da, kad gradi taj centar, treba napraviti dvije dvorane za društvenu namjenu.

Bernardić se dotaknuo i činjenice da se nitko od udruga ili zainteresiranih nije javio za najam tih dvorana. Naveo je podatak kako investitor traži 45 eura po kvadratnom metru od korisnika.

– To je 15 puta više nego što Grad Zagreb traži za najam prostora u istom dijelu garda za isti sadržaj. Kad se pomnoži kvadratura s cijenom koju traži Hoto grupa dolazimo do podatka kako bi oni htjeli za najam tih dvorana naplatiti 3,2 milijun kuna godišnje – rekao je Bernardić.

Rasprava oko Prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Dubrava – Centar

Nenad Matić (HSS) je rekao kako je dogovor o opraštanju duga od 7,2 milijuna kuna nepovoljan za Zagreb. Istaknuo je kako je investitor naveo da ga je gradnja tih dvorana koštala 1000 eura po kvadratu te se na temelju toga zaključuje kako je cijena tih dvorana 800.000 eura.

-.-Zvonimira Ivanišević/ Zagrebancija-.-Nenad Matić iz HSS-aČlanovi odbora su na kraju odbili prijedlog sporazuma te zatražili da ih se izvijesti u kojoj je fazi realizacija osam točki javnog interesa. Zastupnici traže da im se navede koja od tih točki je realizirana te kada će biti realizirane preostale točke.

Na sjednici Odbora se povela i rasprava oko Prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Dubrava – Centar. Naime, Matić je istaknuo kako se ovim planom pogoduje jednom investitoru, nauštrb vlasnika ostalih parcela u njegovom obuhvatu.

– Izradu plana financira privatnik i plan će se prilagoditi njegovim interesima, tako će se parcela koju je on kupio, a koja je prije služila za uzgoj biljnih nasada, sada prenamijeniti u građevinsku – rekao je Matić i nastavio:

– S druge strane parcela koja je do sada bila građevinska prenamjenjuje se u zonu društvene namjene čime se čini vlasnicima te parcele.

Matić je istaknuo kako nema smisla da se to čini s obzirom da je odmah u blizini gradska parcela te se na njoj mogu graditi društveni sadržaji. Ostali članovi odbora su se složili kako ovakav sustav nije dobar, ali da on postoji već godinama.