Stanovnici Martinovke žele reciklirati, ali sa smećem u rukama moraju pješačiti 21 minutu

Ako Vijeće Gradske četvrti Trnje pronađe adekvatnu lokaciju, mobilno reciklažno dvorište iz Folnegovićeve ulice im se može preseliti na rok od šest mjeseci, ali je itekako bolje pronaći mjesto na kojem bi se moglo sagraditi fiksno dvorište

Foto: Sarah Srdar Žiljak

Grad već godinama poziva Zagrepčane na recikliranje jer tako će smanjiti količinu otpada i zapravo napraviti uštede u kućnom budžetu. Iz tog razloga na niz lokacija u gradu su postavili zelene otoke, a preko 30 vrsta otpada može se odložiti i u deset reciklažnih dvorišta, te pet mobilnih. No, primjerice zagrebački umirovljenici s Martinovke do najbližeg mobilnog reciklažnog dvorišta u Folnegovićevoj ulici imaju 21 minutu hoda.

– Ne dajmo umirovljenicima da toliko hodaju, ako ne moraju. Uputit ćemo zahtjev Vijeću Gradske četvrti Trnje da pronađe lokaciju na kojoj bi im se moglo sagraditi dvorište na bližoj lokaciji – kazao je na sjednici skupštinskog Odbora za predstavke i pritužbe zastupnik Mislav Herman.

Naime, umirovljenicima je Čistoća ponudila dvije mogućnosti. Ako Vijeće Gradske četvrti Trnje pronađe adekvatnu lokaciju, mobilno reciklažno dvorište iz Folnegovićeve ulice im se može preseliti na rok od šest mjeseci, ali je itekako bolje pronaći mjesto na kojem bi se moglo sagraditi fiksno dvorište.

Članovi Odbora za predstavke i pritužbe tako su odlučili kompletnu dokumentaciju proslijediti Vijeću Gradske četvrti Trnje koje će provjeriti postoji li na Martinovki lokacija na koju bi se moglo trajno smjestiti reciklažno dvorište kako bi se udovoljilo zahtjevu Društva Zagrebački umirovljenici.