Radovi zatvaraju Savsku na dijelu od Vukovarske do Izidora Kršnjavog

Bit će onemogućeno kretanje vozila iz Vodnikove ulice na Savsku cestu, odnosno Jukićevu ulicu, dok će iz Jukićeve ulice biti omogućeno skretanje vozila u Savsku cestu prema jugu

Prilikom izvođenja radova sanacije tramvajskog kolosijeka u zoni raskrižja Savske ceste, Jukićeve i Vodnikove ulice, od ponedjeljka 31. srpnja, od 04:00 sata, do ponedjeljka, 28 kolovoza, do 04:00 sata, Savska cesta bit će zatvorena od Ulice Grada Vukovara do ulice I.
Kršnjavoga.

Također će biti onemogućeno kretanje vozila iz Vodnikove ulice na Savsku cestu, odnosno Jukićevu ulicu, dok će iz Jukićeve ulice biti omogućeno skretanje vozila u Savsku cestu prema jugu.

Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će:

Iz smjer juga

– Savska cesta – Ulica grada Vukovara – Miramarska cesta – Mihanovićeva – Trg M.
Marulića – Trg Ivana, Antuna i Vladimira Mažuranića – Trg maršala Tita;

– Savska cesta – Ulica grada Vukovara – F. Andrašeca – I. Broza – B. Adžije – I.
Kršnjavog – Trg F. Roosvelta.

Iz smjera sjevera

– Trg maršala Tita – Klaićeva – F. Hochmanna – Jagićeva – Jukićeva – Savska cesta.

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji.