Radovi na potoku Črnomerec vrijedni 42 milijuna kn

Autor: Sarah Srdar 10/18/2013 18:47

Svi se dobro sjećaju 2008. godine kada su stanovnici Črnomerca zbog aktiviranih klizišta strahovali za vlastite domove, ali i živote. Od 24 klizišta do danas su 22 sanirana i stvoreni su svi preduvjeti za nastavak poslova na uređenju potoka Črnomerec na dijelu od Mikulića do Fraterščice.

– Aktivnosti vezane za realizaciju nastavka radova obuhvaćaju ishođenje lokacijskih dozvola i potvrda glavnog projekta te uporabnih dozvola, provedbu postupaka javne nabave, koordinaciju, kontrolu i vođenje realizacije svih ugovora o uslugama i radovima, provedbu odgovarajućih evidencija i knjiženja izvedenih radova i usluga te provedbu postupaka otkupa, prava građenja i uknjižbu novoformiranih parcela u zemljišne knjige i katastarski operat – pojasnio je Damir Đerzić u ime Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Sinergijom Grada, Hrvatskih voda i Vodoopskrbe i odvodnje do 2017. godine trebao bi se urediti sam potok, sabirni kanali, geotheničke građevine, servisni put i Most Matuni. Procjenjena vrijednost ovih radova je nešto više od 42 milijuna kuna, od čega bi najviše trebale platiti Hrvatske vode – skoro 26 milijuna kuna. No, gradska četvrt i mjesni odbori još uvijek nisu dostavili svoje mišljenje.

– Živim na području Črnomereca i vjerujem u pozitivnu odluku Vijeća jer ovih dana vlada pozitivna atmosfera. Stanari su čuli da se stvari pokreću, i sami žele da se ova situacija riješi i da se konačno uredi taj dio i nešto napravi – osvrnuo se gradski zastupnik Damir Jurinović.

Ukoliko skupština usvoji ovaj gradonačelnikov prijedlog prvi korak bit će rješavanje imovinsko – pravnih odnosa. Zastupnici su prijedlog podržali s tri glasa za i 2 suzdržana s tim da je Andrija Mikulić suzdržan, kako je rekao, isključivo zbog toga što čeka mišljenje Vijeća gradske četvrti Črnomerec.