Projektom ugradnje dizala u višestambene zgrade umirovljenici podižu kvalitetu života građana

S obzirom na to da znatan broj stambenih zgrada visine četiri ili pet katova nema osobno dizalo, stanarima je otežan pristup do stanova takvih zgrada.

– Prema nekim procjenama, na području RH postoji oko 8.500 stubišta u koja bi se mogla ugraditi osobna dizala. Takva ugradnja bi dodatno zaposlila naše industrijske tvrtke koje se bave proizvodnjom dizala, ali i građevinsku operativu koja bi ih ugrađivala –  istaknuo je predsjednik Komore Zagreb Zlatan Fröhlich, dodajući da projekt, uz gospodarski, ima i društveni aspekt posebice usmjeren na olakšavanje obavljanja dnevnih obaveza umirovljenicima, trudnicama i invalidima.

– Dodatan poticaj jest i mogućnost da za ovakvu vrstu projekta osiguramo približno 80% sredstava iz europskih fondova – naglašava Fröhlich.

Problem je prepoznala i Europska komisija koja je usvojila Preporuku za problem pokretljivosti i uputila je svim zemljama članicama, na temelju koje je Vlada RH donijela 17. ožujka 2013. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Njime su propisani uvjeti za projektiranje nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u građevinama javne i poslovne namjene te stambenim građevinama, tako da dostupnost i tim osobama bude na jednakoj razini kao i svima ostalima.

Nositelji pripreme ovog projekta su: predsjednik Koordinacijskog odbora društava i udruga HP i HT umirovljenika Hrvatske Želimir Manenica, predstavnica RH u Europskom parlamentu Biljana Borzan, predsjednik Komore Zagreb Zlatan Fröhlich te predsjednik Hrvatske udruge za dizala Ivica Belić.