Piramide smeća na zagrebačkim ulicama sve su veće, a rješenja nema na vidiku

Broj odvoza smanjen je s tri na dva puta kako bi se građane motiviralo na odvojeno prikupljanje otpada, ali ta mjera nije se pokazala učinkovitom.

Foto: Zagrebancija.com

Već tri godine miješani komunalni otpad Čistoća odvozi dva puta tjedno. Broj odvoza smanjen je s tri na dva puta kako bi se građane motiviralo na odvojeno prikupljanje otpada, ali ta mjera nije se pokazala učinkovitom. Dapače, Zagrepčani i Zagrepčanke se mjesecima guše u smeću. Pretrpani spremnici postali su svakodnevica i ljudi imaju dojam da se u glavnom gradu Hrvatske odvija napuljski scenarij.

“Povećajmo odvoz komunalnog otpada s dva na tri i uvedimo opet barem dva puta godišnje odvoz krupnog otpada. To je ukinuto, a građani bi trebali imati kao mogućnost”, predlaže gradski zastupnik Tomislav Stojak koji traži i povećanje broja reciklažnih dvorišta.

Tomislav Stojak, gradski zastupnik, Foto: Jabuka TV

“Svaka gradska četvrt mora imati najmanje jedno, ako ne i dva, reciklažna dvorišta. Građanima tako šaljete poruku da sav otpad, koji ne ide u miješani komunalni otpad ili na zelene otoke, ne bacaju i ostavljaju tek tako na cesti. Danas se građani moraju kilometrima voziti, čak i do druge gradske četvrti kako bi ostavili otpad, a to je neodrživo”, smatra.

Naime, nekim građanima prvo reciklažno dvorište udaljeno je kilometrima od doma pa im je i odlaganje otpada otežano, posebno ako ne posjeduju automobil.

“Zeleni otoci su sve samo ne zeleni otoci. Postavljeni su na površine gdje nikome ne služe i onda se događa ovaj kaos koji imamo”, tvrdi Stojak.

Foto: Zagrebancija.com

Zato se Stojak nada da će se na pitanju problema otpada što je postao gorući problem u gradu početi sustavno raditi.

“Sve dok nećemo imati mogućnost odvajati otpad na pragu, niti više zelenih otoka i barem jedno reciklažno dvorište u svakoj gradskoj četvrti, sustav neće funkcionirati. Priča se o povećanju cijena usluga Čistoće, ali ne može netko dizati cijene, ako nije pružio kvalitetniju uslugu, dapače”, ističe Stojak.

Osim što Grad treba poraditi na boljem rješenju i građani trebaju početi više promišljati o otpadu, razvrstavati ga i odlagati na pravo mjesto kako ružne slike pretrpanih zagrebačkih kontejnera više ne bi odlazile u svijet.