Gradska groblja drastično povećala cijene pogrebnih usluga

U Zagrebu više nije jeftino ni umrijeti.

U Zagrebu je postalo skupo čak i umrijeti. Naime, Gradska groblja su povećala cijene svojih usluga, odnosno ukopa, kremiranja i iskopa, ali i održavanja groblja te prijevoza pokojnika i vijenaca, piše Jutarni list

Cilj poskupljena bio je uskladiti cijene kako bi se u budućnosti mogli ostvariti novi projekti i proširiti groblja, ali i povećati kvaliteta pogrebnih i drugih usluga.

“Visina grobne naknade u drugim gradovima Hrvatske iznosi od 125 kuna u Osijeku, oko 200 kuna u Varaždinu do iznosa 300 kuna u Rijeci, a ona u Zagrebu bila je od 52 do najviše 125 kuna, bez PDV-a, u zavisnosti od lokacije gradskog groblja. Slična situacija je i kod visina godišnjih naknada za grobnice u Zagrebu koja je bila između 95 i 200 kuna, a one u Osijeku, Zadru, Varaždinu i Rijeci kretale su se od najmanje 200 do čak 350 kuna”, kazao je za Jutarnji list Patrik Šegota, voditelj Gradskih groblja, te dodao kako se cijene većine usluge nisu dizale od 2007. godine.

Već do kraja drugog kvartala iduće godine očekuje se nova korekcija cjenika s ciljem smanjenja broja stavki jer u ovom trenutku Gradska groblja nude i naplaćuju čak 836 različitih usluga.

Prikupljeni novac od povećanja cijena koristit će se, pak, za nove projekte, kaže Šegota. U planu je cijeli niz projekata u vrijednosti od 250 milijuna kuna, od kojih valja izdvojiti obnovu arkada na Mirogoju, kao i novo polje na Gaju urni.

“U našim poslovnim planovima, od kojih je dio već u realizaciji, treba istaknuti izgradnju i daljnje proširivanje groblja na 16 lokacija, od ukupno 28, kojima upravljaju zagrebačka Gradska groblja, čime se želi odgovarajuće pratiti potrebe građana Zagreba za grobnim mjestima. Time će se bitno smanjiti liste za dodjelu grobnih mjesta zbog velike potražnje za njima. Nadalje, objedinit ćemo komunalne usluge namijenjene građanima, čime će doći do racionalizacije cijena i lakšeg i jednostavnijeg ugovaranja usluga”, istaknuo je Šegota.

Među ostalim projektima jest i energetska obnova zgrada te proširenje prostora za parkiranje vozila na Mirogoju, kao i osiguranje prijevoza do groblja za invalidne i starije osobe.