Prisegnuli suci porotnici Županijskog i Općinskog suda u Velikoj Gorici

Održana je prisega imenovanih sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež Županijskog i Općinskoj suda u Velikoj Gorici. Prisegnulo je 49 sudaca porotnika koji svojom ulogom pomažu u donošenju sudskih odluka…

– Nakon što je Zagrebačka županija raspisala javni poziv na 10. sjednici Županijske skupštine Zagrebačke županije koja je održana 12. lipnja, imenovani su suci porotnici. Danas u Velikoj Gorici, u Pučkom otvorenom učilištu, 49 sudaca porotnika položit će prisegu. To su suci porotnici za mladež Županijskog i Općinskog suda u Velikoj Gorici, te suci porotnici Županijskog i Općinskog suda u Velikoj Gorici. Njihova uloga je vrlo važna jer sudjeluju u sudskim procesima, znamo da je sve što se tiče suca temelj naše državnosti i ustavnosti, a to je važno za trodiobu vlasti, rekla je Martina Glasnović, predsjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije.

Među sucima porotnicima su i neka stara lica, poznata sucima, koji obnašaju drugi mandat, ali i neka nova…

– Mogu reći, kao dugogodišnja sutkinja i sutkinja za mladež, jer Gorica je po tome specifična, da i u općinskoj i županijskoj nadležnosti pokrivamo kaznena djela maloljetnih počinitelja, kaznena djela na štetu djece i svako kazneno djelo koje počini maloljetnik u općinskoj nadležnosti sudi se u Vijeću za mladež. Tu su suci porotnici za mladež jako bitni sucu za mladež, daju svoj doprinos da sudac donese u tom Vijeću ispravnu odluku. Također, oni će biti članovi i Vijeća gdje se primjenjuje opće kazneno pravo i tu su suci porotnici vrlo značajni. Naš sustav je takav da imamo naše suce pornike kojim se suci obraćaju za konzultancije, kojima suci isto raspravljaju i prilikom donošenja odluke o kazni, rekla je Kornelija Kallay Blažeković, zamjenica v.d. dužnosti predsjednika Županijskog suda u Velikoj Gorici.

Suci porotnici svojim će odlukama pomagati i u slučajevima Općinskog suda u Velikoj Gorici…

– Naš Sud specifičan je po tome što imamo i suce za maloljetnike, to su specijalizirani suci koji pokrivaju područje. Osobito u tom segmentu jako su bitni suci porotnici, imamo jako dobru suradnju s njima, odazivaju se na rasprave. Vidim da su ovdje i neki poznati, neki novoimenovani, izuzetna mi je čast da prisustvujem ovom događaju. Pridružujem se svemu što je rekla kolegica sa Županijskog suda, naši suci za maloljetnike imenuju se na pet godina i u svom radu koriste suce porotnike. Rad sudaca podložan je javnosti, i na taj način stvara se bolja slika, oni pomažu u radu, rekla je Željana Kauzlarić, predsjednica Općinskog suda u Velikoj Gorici.

Otkrili smo iz prve ruke koja je zadaća sudaca porotnika…

– Ja sam sudac porotnik na Općinskom sudu dva mandata, osam godina. Mi smo, sa sutkinjom ili sucem, članovi Sudskog vijeća. Kad počinje rasprava, ročište, nekad ih ima 7-8, nekad više, prisustvujemo svakom ročištu, i kad se donosi presuda, ili mjera, pedagoška, vijećamo zajedno sa sutkinjom, koja nam pojasni, ako sami ne znamo, članke kaznenog zakona, i naše se mišljenje uzima u obzir jer, pogotovo na ročištima gdje su stariji i mlađi maloljetnici, koji su neko djelo napravili prvi put, većinom se takve djevojke i dečki ne kažnjavaju drastično, već se upućuju na savjetovanja da bi im se pomoglo, rekao je Miroslav Grahovac, sudac porotnik.

No, sve je više sudaca porotnika koji su nezadovoljni primanjima koje dobiju za svoj rad…

– Znao sam da to nije neka prevelika naknada, u ovih osam godina nisam na to pretjerano obraćao pažnju, ali kako se ono kaže, vidjela žaba da se potkivaju konji, pa je i ona digla nogu. Ovi traže povišicu, oni traže povišicu, pa sam mislio da ako za cijelu kalendarsku godinu dobijem naknadu 1200 kn, a potrošio sam svoje vrijeme, pa i psihu, jer na Županijskom sudu ima teških slučajeva. Napisao sam mail, raspisao sam se u računovodstvu Općinskog i Županijskog suda koliko su naknade u neto iznosu. Na Općinskom sudu je 1,85 eura, a na Županijskom sudu 2,32. Poslao sam mail na upravu za pravosuđe, dobio sam odgovor da u Ministarstvu pravosuđa nema izvora financiranja za naknade.

Zaključuje, ta sredstva nisu velika da bi narušila državni proračun.

ČLANAK JE PROIZVEDEN U SURADNJI SA ZAGREBAČKOM ŽUPANIJOM.