Primjedbama na GUP Zagrepčani se bore za pravo na sunčevu svjetlost, biciklističke staze, zelene površine i zaštićena vodna područja

Građanska inicijativa Zeleni Vrbani upozorava da Hipodrom, Velesajam i Donji grad nisu jedini ugroženi najavljenim izmjenama GUP-a. Bude li ovakav dokument prihvaćen, posljedice će osjećati svi sadašnji i budući građani Grada Zagreba, tvrde.

Foto: Jabuka TV

“Uz već dobro poznate izmjene, u javnosti bi neopaženo mogao proći niz drugih, još štetnijih odluka – od izgradnje benzinskih postaja i antenskih stupova na dosad nedopuštenim mjestima, preko ugrožavanja biciklističkog prometovanja, pa do ukidanja minimuma sunčevog svjetla u stanovima”, upozorava Građanska inicijativa Zeleni Vrbani.

Kako navode, među četrdesetak spornih stavki Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba, a koje će izravno utjecati na kvalitetu života svakog stanovnika Zagreba, progušćivanje gradnje ukazuje na namjeru za daljnjim povećanjem gustoće izgrađenosti već preizgrađenih prostora, čime se otvara mogućnost prenamjene prostora iz javne i društvene namjene, kao i zelenih površina u građevinske.

“Nova verzija GUP-a ukida odredbu prema kojoj “svaki stan za ljetnog solsticija treba imati direktno sunčevo osvjetljenje od minimalno 2 sata na dan” (samo tog 21. lipnja), što znači da bi se ubuduće mogle graditi zgrade čiji stanari ne bi imali doticaj s prirodnim izvorom svjetlosti niti tog jednog dana u godini. Posljedice takve odluke izravno bi osjetili i stanari postojećih zgrada, kojima bi novogradnje također zaklanjale prirodni izvor svjetlosti (primjer je posljednja novogradnja u Cenkovečkoj/Lopatinečkoj na Vrbanima)”, dodaju te ističu da je mogućnost gradnje benzinskih postaja u dosad zabranjenim područjima (vodocrpilištima) potpuno je u suprotnosti sa svim sanitarnim i sigurnosnim propisima RH, dok će odluka o smanjenju tehničkih parametara za izgradnju biciklističkih staza izravno ugroziti bicikliste i ostale sudionike prometa u Zagrebu.

“Iako je do sada na snazi bilo ograničenje razine jakosti elektromagnetskih polja baznih stanica teleoperatera na prostoru cijelog Plana, sada bi se to ograničenje odnosilo samo na vrtiće, škole i zdravstvene ustanove. Uz ukidanje minimalne visine antene (sada 12 metara visine u krugu od 100 metara), to bi izravno povećalo količinu zračenja koje je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) klasificirala kao „potencijalni karcinogen za ljude”. Pozivamo stoga građane Grada Zagreba da se čitanjem izmjena GUP-a i sami uvjere u niz štetnih i opasnih odluka te sudjeluju u javnoj raspravi do 14. kolovoza, bilo vlastitim primjedbama, bilo potpisom na već gotove primjedbe koje su pripremile udruge poput Zelenih Vrbana i slanjem istih nadležnom Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Ulica Republike Austrije 18, osobno ili preporučenom poštom”, zaključuju.