Prijedlog Plana gospodarenja otpadom usvojen

Iz novoga Prijedloga Plana gospodarenja otpadom, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić izbacio je dvije lokacije. Gradskim zastupnicima to je bilo dovoljno da Prijedlog usvoje

Izmijenjeni Prijedlog Plana gospodarenja otpadom, koji je ovoga puta došao pred gradske zastupnike, uključuje odustajanje od reciklažnog dvorišta na lokaciji Kostanjek te postrojenja za obradu biootpada na lokaciji Obreščica. No, premda se slažu s izmjenama, pojedini gradski zastupnici i dalje smatraju kako je Prijedlog Plana neodrživ.

– Mi smo odlučno protiv, problem nije samo Obreščica i izmještanje, tu se radi o cijelom nizu nedefiniranih stvari. Od samog načina naplaćivanja odvoza otpada građanima,koji smo mi tražili da se, uvede prema volumenu. Nisu definiranja postrojenja, način obrade otpada niti količine. Ovo je sve forma bez sadržaja da bi se zadovoljio zakonski okvir koji propisuje Uredba Vlade RH, ali ovo nije strategijski dokument na kojem može počivati gospodarenje otpadom u Gradu Zagrebu u sljedećih pet godina – izjavio je gradski zastupnik Darko Klasić.

– Druge stvari koje su nama problem, a koje Plan sadrži i dalje su ostale. Primjerice, zatvaranje Jakuševca koje bi se moglo napraviti u roku od tri godine stavlja se rok od 11 godina. Rok za zatvaranje Jakuševca se već deset godina krši. Isto tako ne poštuje se hijerarhija u gospodarenju otpadom jer za najbitnije mjere za prevenciju nastanka otpada i za ponovnu uporabu je predviđeno samo desetak milijuna kuna, a više od milijardu kuna za zajednički centar sa Zagrebačkom županijom koji će se graditi u Resniku, pa će se onda uvoziti otpad iz Zagrebačke županije u Grad Zagreb – napomenuo je zastupnik Tomislav Tomašević.

– Ovaj plan i dalje ne zaslužuje naše povjerenje jer je gotovo identičan kao i Plan koji smo imali prošli put na sjednici Gradske skupštine – dodala je gradska zastupnica Sandra Švaljek.

Bandićevi koalicijski partneri smatraju kako je izmijenjeni Prijedlog Plana dobar početak, te su ga spremni podržati uz poneki uvjet.

– Vrlo jasno da pod uvjetom da prođe onaj zaključak koji je naš klub zastupnika predložio, a to je da se iz Plana, kao što smo vidjeli, maknula lokacija za reciklažno dvorište Kostanjek i Obreščica kao potencijalna lokacija za kompostanu. No, još imamo zaključak kojim obvezujemo gradonačelnika da pokrene postupak izmjene Prostornog plana Grada Zagreba, gdje se, također, iste lokacije moraju brisati – zaključio je Andrija Mikulić, predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba.

– Želimo još nešto mijenjati, odnosno želimo napraviti preduvjete da se otpad ne odlaže na Resniku dok se ne izgradi postrojenje za obradu nerecikliranog otpada, nadamo se da za to neće biti ni potrebe. U zaključku piše da se obvezuje gradonačelnik da započne pregovore sa Zagrebačkom županijom da bi pronašli nove lokacije za to – istaknuo je gradski zastupnik Krešimir Kartelo.

S 27 glasova za i 21 glasom protiv, novi Prijedlog Plana gospodarenja otpadom je usvojen.