Potpisan ugovor za 63 specijalizacije na području Zagrebačke županije

Zagrebačka županija ugovorila je sa županijskim Domom zdravlja sredstva za predfinanciranje specijalizacija u iznosu nešto većem od milijun eura, čime će biti osigurana sredstva za 63 ugovorene specijalizacije. Ukupni troškovi iznose oko 10 milijuna eura, što će biti financirano iz europskih fondova. Taj novac još nije uplaćen pa će Županija predfinancirati projekt s milijun eura.

– Od ove 63 specijalizacije, najtraženije su bile one iz obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologija i interne medicine. Kada tome pridodamo da Zagrebačka županija iz svog proračuna od prije financira 12 specijalizacija, putem europskih fondova uspjeli smo realizirati još 16 specijalizacija, dolazimo do ukupnog broja od 91 specijalizacije koje se u ovom trenutku provodi u Domu zdravlja Zagrebačke županije. Sretni smo i ponosni, zahvaljujemo svima koji su dali doprinos tome, rekao je Ervin Kolarec, zamjenik župana Zagrebačke županije.

Ono čemu se nadamo je da će oni koji završe specijalizaciju ostati raditi u Zagrebačkoj županiji, na taj način osnažili bi primarnu zdravstvenu zaštitu naših žitelja, rekao je Kolarec.

– Dodat ću još da liječnike specijaliste pratimo u idućem koraku, nudimo im paket mjera, kako za zapošljavanje, tako im subvencioniramo kamate na kredite ili troškove podstanarstva, subvencioniramo im vrtiće, i svaki naš liječnik ima na raspolaganju službeni automobil. Sve to činimo kako bi privukli i konkurirali Gradu Zagrebu, koji nas okružuje. Dodat ću još i to da vjerujemo i nadamo se da ćemo svi skupa uspjeti to realizirati, da što više liječnika ostane raditi u našim ambulantama na području Zagrebačke županije.

Osim toga, potpisan je i ugovor o sufinanciranju ambulanti na ruralnim područjima, vrijedan vrijedan nešto više od 130 tisuća eura.

– Naši domovi zdravlja i ambulante prvo su mjesto na koje naši stanovnici idu, jer Zagrebačka županija na svom području nema Opću bolnicu, tako da su nam ruralne ambulante izuzetno bitne. Naše starije stanovništvo koje je slabije pokretno ovise o tim ambulantama i clj nam je da oni imaju zdravstvenu zaštitu ispred svog kućnog praga. Budući da šest ambulanto ima broj osiguranika daleko ispod nacionalnog prosjeka, Zagrebačka županija ovaj program sufinanciranja je pokrenula 2022. godine, to činimo i sada. To su ambulante Dubranec kod Velike Gorice, Farkaševac, Krašić, Budinjak, Gradec, Dubrava Vrbovečka, i ukupno je za taj program Zagrebačka županija izdvojila 133 tisuće eura.

Zahvaljujemo na razumijevanju koje Zagrebačka županija ima prema svojim zdravstvenih ustanovama, jer bi one vrlo teško funkcinorale, rekao je Većeslav Bergman, ravnatelj Doma zdravlja Zagrebačke županije.

– Zagrebačka županija je jedina županija u Hrvatskoj koja je u svom proračuna osigurala sredstva za 12 specijalizanata, i ja im se i na tome zahvaljujem. Lobirajući u Ministarstvu zdravstva 2017. godine dobili smo 16 specijalizacija, od toga 14 obiteljske medicine, i dvije pedijatrije. Sad smo jako puno energije potrošili da bi dobili 70 specijalizacija, uspjeli smo realizirati 63, ali smo se doveli u neugodnu situaciju koju osjećamo na terenu, 35 naših mladih doktora je dobilo specijalizacije, apliciralo pri Ministarstvu zdravstva i otišlo iz Doma zdravlja Zagrebačke županije i vrlo ih je teško nadoknaditi.

Ovim ugovorima želi se spriječiti odlazak liječnika obiteljske medicine i specijalizanata, kojih kronično nedostaje u Zagrebačkoj županiji.

– Trudimo se na sve moguće načine da pacijenti dobiju zdravstvenu zaštitu, angažirajući pritom doktore umirovljenike, doktore iz drugih zdravstvenih ustanova. Međutim, svaka takva organizacija koja nije temeljena na ugovoru s HZZ-om, kroz koju se ordinacija plaća, na neki način radi financijski gubitak Domu zdravlja. Tu znamo da možemo računati na Zagrebačku županiju, koja nam je i u ovim teškim vremenima korona krize uvijek bila vrlo kvalitetan partner. Koliko god smo trebali stvari zatvoriti tu je bila naša pročelnica Ksenija Čuljak, koja je uvijek bila na raspolaganju. Taj link prema županu i županijskog skupštini je bio vrlo efikasan i nikada nije bilo problema.

ČLANAK PROIZVEDEN U SURADNJI SA ZAGREBAČKOM ŽUPANIJOM