Postojeći besplatni kuponi vrijede i u siječnju

Autor: M.W. 1/3/2015 16:46

Valjanost postojećih besplatnih kupona produljuje se do kraja siječnja, 2015. godine, korisnicima koji su to pravo ostvarili temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zagreba, za 2014. godinu.

Odnosi se to, na umirovljenike čiju su ukupni prihodi jednaki ili manji od 3.200,00 kuna mjesečno, isto pravo mogu iskoristiti i osobe starije od 65 godina, koje nisu korisnici mirovine, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 3.200,00 kuna mjesečno.

Dosadašnji besplatni kuponi bit će valjani za vožnju i osobama s invaliditetom, ukoliko im je prebivalište u Zagrebu te korisnicima pomoći za uzdržavanje nesposobnima za rad i privređivanje, kao i dobrovoljnim darivateljima krvi i članovima smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja.

Uz toleranciju u vozilima, odnosno produljenje prava na besplatan prijevoz i u siječnju, dobrovoljni darivatelji krvi s prebivalištem u Gradu Zagrebu, mogu preuzeti pripadajuće besplatne kupone za 2015. godinu, na svim prodajnim mjestima ZET-a i kioscima Tiska i iNovina.

Podsjetimo, prije nekoliko dana, na svim prodajnim mjestima ZET-a i kioscima ugovornih partnera započelo je punjenje besplatnih kupona za sljedeću, 2015. godinu i osobama s invaliditetom, a na temelju dostavljenih podataka nadležnog Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Bez ikakve dokumentacije, samo s pretplatnom kartom korisnici s prebivalištem u Zagrebu, mogu preuzeti pretplatne kupone.Osobe s invaliditetom kojima je prebivalište na izdvojenom prometnom području ZET-a, svoje pretplatne kupone mogu preuzeti isključivo u Ozaljskoj 105, na šalteru broj 3.