Poskupljuje li odvoz smeća u Zagrebu? Evo odgovora iz Zagrebačkog holdinga!

Zbog informacije u medijima o navodnom poskupljenju cijena odvoza miješanog komunalnog otpada u gradu Zagrebu, iz Zagrebačkog su holdinga poslali priopćenje

Priopćenje Zagrebačkog holdinga prenosimo u cijelosti:

Dokument na koji se poziva predmetni dnevni list kao navodno gotovi cjenik Zagrebačkog holdinga d.o.o, podružnice Čistoća, najavljujući njegovo stupanje na snagu već u travnju, što je netočno i neistinito, tek je jedna od radnih verzija materijala koji je još uvijek podložan promjenama i izmjenama.

Radi se o trećem prijedlogu cjenika koji je Uprava Zagrebačkog holdinga d.o.o poslala na suglasnost u Grad Zagreb nakon stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

U ovom trenutku još uvijek ne možemo govoriti o bilo kakvoj korekciji cijene odvoza miješanog komunalnog otpada niti precizirati datum stupanja na snagu cjenika koji je još uvijek u izradi.

Podsjećamo na dosadašnje aktivnosti vezano za donošenje novog cjenika:
prvi je iz ožujka 2018., a drugi iz kolovoza 2018., no za oba cjenika je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave uskratilo dati suglasnost. Razlog zašto nije bio prihvaćen cjenik iz ožujka 2018. je bio zahtjev Gradskog ureda za gospodarstvo da se redefinira cjenik u smislu distinkcije cijene za samačka domaćinstva, odnosno, da fiksni dio cijene treba biti različit kako unutar kategorije domaćinstva tako i unutar kategorije pravnih osoba te je traženo da se dostavi novi prijedlog izračuna cijene s korektivnim faktorima, s čime se gradonačelnik složio. U skladu s navedenom uputom, uprava Društva donijela je u kolovozu 2018. novi cjenik.

U odnosu na taj drugi po redu cjenik, kao razlog uskrate davanja suglasnosti na isti navedeno je da je Vijeće za zaštitu potrošača dalo negativno mišljenje na isti iz razloga previsoke cijene minimalne javne usluge u odnosu na cijenu usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, a koje su sastavni dio strukture cijene, slijedom čega je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dalo uputu da je potrebno preispitati troškove temeljem kojih je utvrđena cijena kako bi ista poticala korisnika usluge da odvojeno predaje biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i problematični otpad od miješanog komunalnog otpada te da, kad je to primjenjivo, kompostira biootpad i dostaviti novi prijedlog cjenika na suglasnost.

Iz navedenog je vidljivo da je Zagrebački holding d.o.o. kontinuirano radio na tome da se donese cjenik koji će biti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske te je sa svakim predloženim cjenikom uvažavao preporuke izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave.

Isto tako ističemo da će građani točno i na vrijeme biti informirani o novim cijenama kada ćemo za njih imati prikupljene potrebne suglasnosti.