Posebni rezervat šumske vegetacije Novakuša

Područje Novakuše zaštićeno je od 1982. godine, a obuhvaća dva šumska odjela na površini od 1,95 hektara. Smjestilo se na području općine Gradec, na istočnom dijelu Zagrebačke županije.

Na nekim su dijelovima ovog područja šezdesetih godina prošlog stoljeća umjetno unešene četinjače, a radi se uglavnom o borovcu, običnoj smreki i europskom arišu. U šumi hrasta lužnjaka mogu se pronaći i strogo zaštićene vrste biljaka iz porodice orhideja, širokolisna kruščika, jajoliki čopotac, šumska kokoška i mirisavi dvolist.

Na području Općine Gradec postoje brojni vrijedni krajolici, koje čine pitoreskne riječne doline sa livadama i oranicama, a prema padinama brežuljaka prostiru se šume. U podnožju naselja Gradec, u dolini potoka Koruška nalaze se arheološki ostaci srednjovjekovne utvrde Siget. S obzirom na njihovu očuvanost i vrijednost za identitet Općine, ovi krajolici zaštićeni su Prostornim planom.

  • ČLANAK JE NAPISAN U SURADNJI SA ZAGREBAČKOM ŽUPANIJOM