PORAŽAVAJUĆI REZULTATI ANKETE: Pandemija utječe na pušačke navike

Najveći broj korisnika, njih 41,5%, troši do 200 kn, dok nešto manje od trećine korisnika (32,8%) mjesečno potroši do 500 kn. Dvostruko veći iznos, do 1.000 kn, na kupnju duhanskih proizvoda izdvoji 22% korisnika, dok više od 1.000 kn mjesečno troši njih 3,7%.

FOTO I TEKST: PRESS materijal (Ja TRGOVAC)

U uvjetima pandemije i izolacije Hrvati više puše, pokazalo je to istraživanje magazina Ja TRGOVAC koje prenosimo u cijelosti:

Istraživanje je pokazalo da svaki jedanaesti korisnik duhanskih proizvoda kupuje ovu kategoriju na crnom tržištu

U sklopu istraživanja o navikama konzumacije duhanskih proizvoda u Hrvatskoj uvodno smo odrasle potrošače upitali koriste li duhanske proizvode (cigarete, električne cigarete, proizvode nove generacije – IQOS, glo i dr., cigare, duhan za motanje i sl.). Potvrdno je odgovorilo njih 33,9%, dok gotovo dvije trećine njih (66,1%) navodi da ne koristi duhanske proizvode.

Cigarete su najpopularniji duhanski proizvod koji koristi 76% konzumenata. Na drugom mjestu s 22,9% je duhan za motanje, a sve značajnije udjele ostvaruju i proizvodi nove generacije (IQOS, glo i dr.) s 13,2% i električne cigarete s 12,2% udjela. Manji dio konzumenata koristi cigare (1,4%) te duhan za žvakanje (0,4%), a da koriste nešto drugo ističe 1,4% konzumenata duhanskih proizvoda.

Kiosci su najčešća prodajna mjesta na kojima korisnici kupuju duhanske proizvode. Ukupno 70,4% njih kioske ističu kao svoje primarno mjesto kupnje, a potom slijede benzinske stanice s 46,1% i lokalni supermarketi ili hipermarketi s 42,5% udjela. Tek nešto manjih 36,4% korisnika duhanske proizvode kupuje u lokalnoj kvartovskoj trgovini, dok 16% njih to obavlja u specijaliziranoj trgovini (tobacco shopu). Da duhanske proizvode kupuju na crnom tržištu ističe 9,1% korisnika.

Kada je riječ o iznosu koji na ove proizvode izdvajaju na mjesečnoj razini, najveći broj korisnika, njih 41,5%, troši do 200 kn, dok nešto manje od trećine korisnika (32,8%) mjesečno potroši do 500 kn.

Dvostruko veći iznos, do 1.000 kn, na kupnju duhanskih proizvoda izdvoji 22% korisnika, dok više od 1.000 kn mjesečno troši njih 3,7%.

Na kraju ankete upitali smo korisnike duhanskih proizvoda jesu li pandemija covida-19, izolacija i potresi utjecali na njihove navike konzumacije tj. konzumiraju li duhanske proizvode sada više ili manje nego prije ove krize. Da u ovim okolnostima puše više ističe 25,8% korisnika, dakle više od četvrtine njih, dok je onih koji sada puše manje 18,5%. Da ova situacija nije utjecala na njihove pušačke navike navodi 55,7% korisnika duhanskih proizvoda.

Istraživanje su tijekom siječnja 2021. godine proveli Ja TRGOVAC magazin i agencija Hendal na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske starijih od 18 godina.

Tijekom istraživanja provedena je stratifikacija po šest regija i četiri veličine naselja uz slučajan odabir kućanstva i ispitanika unutar pojedinog kućanstva pri čemu je uzorak stanovništva uravnotežen prema spolu, dobi i obrazovnom statusu ispitanika.