Pomažete ljudima? Postanite dobrotvorka godine

Josipa Vancaš

Autor:: Ana Zorić 9/20/2011 16:09

Zaklada Zamah pokrenula je inicijativu za dodjelu nagrade Josipa Vancaš – za dobrotvorku godine. Nagradom se želi naglasiti važnost doprinosa žena kroz filantropiju u izgradnji zajednice, podići svijest u javnosti o ženama koje nesebično pomažu članovima zajednice darujući svoje vrijeme, stručnost i novac.

U koliko poznate takvu ženu, ili ste i sami dobrotvorka, prijavite se pomoću obrasca za prijavu koji je dostupan na internetskim stanicama zaklade Zamah.

– Svrha nagrade je poduprijeti žene u Hrvatskoj da prepoznatljivije i svjesnije koriste filantropiju za društveni boljitak i položaj žena te omoguće promjene u društvu – kazala nam je Ivana Zima iz zaklade Zamah.

Proces izbora dobrotvorke godine bit će javan i svatko će moći glasati za svoju favoritkinju, a žena koja osvoje najviše glasova, novčanu nagradu dobit će u prosincu. Ivana Zima iz zaklade Zamah ispričala nam je jedan primjer kandidatkinje za nagradu Josipa Vancaš.

– Netko je prijavio ženu koja živi na Trešnjevci, a susjedi je zovu dobrim duhom kvarta. U prijavi je istaknuto da nesebično pomaže ljudima u nevolji, najčešće socijalno ugroženim osobama. Godinama uporno i ustrajno nalazi skloništa za nezbrinute životinje, mačke i pse, one koje ne može sama udomiti – rekla je Zima i dodala kako se ova kandidatkinja skrbi za osobe koje društvo odbacuje, pomaže im doći do lijekova, hrane, odjeće, a za neke povremeno i kuha.

Dobrotvorka godine može postati državljanka Republike Hrvatske koja svojim djelovanjem pridonosi jačanju uloge žena u društvu, ima pozitivan utjecaj na život šire društvene zajednice kojoj vidljivo pridonosi svojim djelovanjem, sudjeluje u dobrotvornim akcijama ili davanju priloga jednoj ili više neprofitnih organizacija, daje doprinos za javnu dobrotvornu akciju, potiče i usmjerava druge na davanje potpore organizacijama koje djeluju na rješavanju problema u zajednici i potiče druge osobe da postanu dobročinitelji.