Položen kamen za novu zgradu Zavoda za kliničku mikrobiologiju KB Sveti Duh

Na mjestu stare zgrade danas počinje izgradnja nove zgrade Zavoda za kliničku mikrobiologiju KB Sveti Duh, ukupne površine 2.675 m2

FOTO: Ivan Novosel

Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Jelena Pavičić Vukičević, sa suradnicima, položila je kamen temeljac na lokaciji gradilišta u Ulici Dunjevac te izjavila:

“Nastavak je ovo svih dosadašnjih investicija Grada Zagreba u ovu zdravstvenu ustanovu. Nova zgrada doprinijet će kvaliteti zdravstvene skrbi u Zagrebu, a jednako tako i omogućiti svim djelatnicima Zavoda za mikrobiologiju da napreduju u znanstveno – istraživačkome radu.”

Pored djelatnosti Zavoda, za čije je potrebe namijenjen veći dio prostora, osigurat će se i prostori za potrebe Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Objedinjenog hitnog bolničkog prijama, zatim za Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, dječju oftalmologiju i strabizam, Suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije za dječju oftalmologiju kao i za potrebe Službe za uslužne djelatnosti Bolnice i za smještaj arhivskog i registraturnog gradiva Bolnice.

Ravnatelj Bolnice Mladen Bušić rekao je kako je iznimno ponosan na ovaj projekt te zahvalio Gradu Zagrebu.

Ugovorena vrijednost izvođenja radova je 27.125.716,73 kuna s PDV-om. Planirana vrijednost opremanja je 9.375.000,00 kuna s PDV-om.