Plaća sve račune za prostor koji se ne koristi

Sjedište GSKG u Savskoj ulici

Autor:: Tena Šnajder 7/18/2011 14:56

Vlasniku jednog poslovnog prostora koji se javio u emisiju Zagrebancija redovito su stizale uplatnice za sve komunalne naknade, a 6 mjeseci taj prostor se nije koristio. Iz Gradskog stambenog komunalnog gospodarstva objasnili su stizanje uplatnica.

Obveza plaćanja naknada postoji uvijek bez obzira je li prostor prazan ili ne

Temeljem članka 4. Odluke o komunalnoj naknadi, komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno korisnik stambenog, poslovnog i garažnog prostora, a temeljem članka 11. iste Odluke, obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni, garažni i poslovni prostor, za koji je doneseno konačno rješenje o rušenju, osloboditi će se na njegov zahtjev plaćanja komunalne naknade prestankom korištenja, glasi odgovor iz GSKG-a. Nadalje, obveza plaćanja naknada postoji uvijek bez obzira je li prostor prazan ili nije.

Međutim, člankom 10. ove Odluke utvrđeno je da se za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, u slučaju kada se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene na prijedlog vlasnika ili korisnika, umanjuje za 50 posto. Dakle, vlasnik ili korisnik treba podnijeti zahtjev za umanjenje svake godine, po proteku 6 mjeseci od kada je prostor prazan Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, zaključuju iz GSKG-a.