Ovo su kriteriji za sufinancirane udžbenike

Autor: G.B. 8/21/2014 16:44

Pravo na sufinancirane udžbenike ostvaruju učenici osnovnih škola pod sljedećim uvjetima:

1. Roditelji/staratelji i djeca (učenik/ci)imaju prijavljeno prebivalište na području grada Svete Nedelje,

2. Dohodak po članu obitelji ne prelazi iznos od 2.200 kn.

Kao dokaz pod točkama 1. i 2. potrebno je u tajništvo OŠ Sveta Nedelja, Svetonedeljska 21, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati, osobno ili putem pošte, a najkasnije do 22. kolovoza 2014 godine, donijeti odnosno priložiti sljedeću dokumentaciju:

• Obostranu kopiju osobne iskaznice za roditelje/staratelje,

• Potvrdu o prebivalištu za učenika, ne stariju od tri mjeseca (priznaju se potvrde izdane od strane MUP-a s datumom od 02. svibnja 2014 na dalje),

• Potvrdu Porezne uprave o visini dohotka ostvarenog u 2013 godini za roditelje/staratelje/,

• Izjavu o broju članova obitelji s popisom članova, koju nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika, ali Grad Sveta Nedelja odnosno OŠ Sveta Nedelja zadržavaju pravo provjere navedenih podataka.

Za učenika navesti razred kojega će polaziti u 2014/2015.

Svakom učeniku koji ostvari pravo na sufinancirane udžbenike, po potrebi, izdati će se odgovarajuća Potvrda , kako bi se, temeljem te Potvrde u bilo kojoj Knjižari ostvarilo pravo na narudžbu sufinanciranih udžbenika, a koje će platiti Grad Sveta Nedelja po predračunu/računu direktno na IBAN Knjižare, a ovisno o dogovoru Grada Svete Nedelje s Knjižarom. Potvrde izdaje OŠ Sveta Nedelja na temelju prikupljene dokumentacije.

Knjižara je obvezna, uz račun koji mora sadržavati sve podatke sukladno Zakonu o PDV, kao i popis učenika koji su preuzeli/naručili knjige, priložiti i odgovarajući dokument (dostavnicu, izdatnicu) potpisanu od strane roditelja/staratelja o primitku udžbenika.

Predračun/račun Knjižare za sufinancirane udžbenike će glasiti na sljedeći naslov:

Grad Sveta Nedelja

OIB 24436052952

Trga Ante Starčevića 5

10431 Sveta Nedelja

Kontakt (Grad) po potrebi: 01 3335 444

Učenici koji su dobili sufinancirane (besplatne) udžbenike, moraju ih čuvati maksimalnom pažnjom jer ih po isteku školske godine obvezno vraćaju u školu (svojim razrednicima).

U slučaju oštećenja, morati će se nadoknaditi šteta, jer će se isti udžbenici sljedeće školske godine dijeliti narednoj generaciji učenika temeljem istih ili sličnih kriterija.

OŠ Sveta Nedelja (u dogovoru s Gradom Sveta Nedelja) daje popis udžbenika (bez radnih bilježnika, udžbenika za izborni predmet i atlasa i drugog pribora) po razredima (od 1.-8. razreda) koje plaća Grad Sveta Nedelja za učenike koji su ostvarili navedeno pravo.