Otvaranje tržišta plina ne nosi niže cijene

Autor:

Gorana Banjeglav

7/17/2013 15:54

Pojava konkurencije na hrvatskom tržištu električne energije izazvala je velik odjek u javnosti, s obzirom da su novi opskrbljivači ponudili niže cijene od dosadašnjih. Ulaskom u Europsku uniju otvara se i tržište plinom, a od direktora Gradske Plinare Zagreb doznali smo kakve će to promjene donijeti.

– Što se tiče kućanstava u narednom periodu neće se puno promijeniti jer trenutna cijena plina spada pod reguliranu obvezu javne opskrbe što znači da je ona relativno niska i oni opskrbljivači koji su izloženi tržištu nisu zainteresirani da nešto u tom segmentu nude – rekao nam je Bruno Lacković, direktor Gradske plinare Zagreb.

S obzirom da je usluga opskrbe kućanstava plinom regulirana posebnim propisima, regulirana je i cijena plina. Kako je ona relativno niska, ne postoji velik interes dobavljača. Kad je pak riječ o opskrbi plinom raznih tvrtki, situacija je ponešto drugačija.

– Tržište je sigurno otvoreno prema poduzetnicima, jer na distribucijskom sustavu djeluje pet opskrbljivača koji trguju pa poduzetnici mogu tražiti neke druge ponude od onih koje trenutno imaju – dodao je Lacković.,

Na distribucijskom sustavu GPZ-A trenutno pet opskrbljivača nudi plin za poslovne subjekte. Takva situacija nije povezana s ulaskom u Europsku uniju jer tvrtke mogućnost promjene opskrbljivača imaju već tri godine.