Osigurano 8944 mjesta na fakultetima u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu

Autor: G.B. 6/12/2013 16:22

Pred maturantima je tek upis na željene fakultete, a Senat Sveučilišta u Zagrebu ovih je dana donio odluku kolike će biti kvote za upis u prvu godinu diplomskih studija.

– Osigurano je ukupno 8944 mjesta za upis studenata na diplomske studije, pri čemu je 7551 mjesto osigurano za redovite studente, 1020 mjesta za iozvanredne te 273 mjesta za studente strane državljane – rekla je Vesna Vašiček, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu.

U odnosu na proteklu godinu kvota je veća za 108 mjesta, i to zbog uvođenja dva nova studijska programa – izvanrednog diplomskog studija Rani predškolski odgoj i obrazovanje i specijalističkog siplomskog studija Javna uprava na Pravnom fakultetu. Novosti u upisima donijet će i ulazak Hrvatske u Europsku uniju.

Kvota za studente strance namijenjena je državljanima zemalja izvan EU, dok će državljani zemalja EU od sljedeće akademske godine na hrvatskim sveučilištima moći studirati u okviru kvota za studente hrvatske državljane – dodala je Vašiček.

 Rektor Sveučilišta u Zagrebu izrazio je nezadovoljstvo što Vlada Republike Hrvatske nije uvažila stavove Senata o izmjenama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Naime, Senat ističe kako bi one bi zahtijevale opsežne zahvate u općim aktima sveučilišta, ali i pojedinih fakulteta, no nanijele bi i teško popravljivu štetu cijelom sustavu.

– Ovo se posebno odnosi na odredbe o ovlastima novog nacionalnog vijeća, sastavu i načinu imenovanja njegovih članova te na široke ovlasti ministra znanosti, koje upućuju na to da se protivno ustavnim postulatima o autonomiji sveučilišta provodi tiha etatizacija javnog visokog školstva.

Senat je uvjeren kako bi se bitno smanjila konkurentnost hrvatskih sveučilišta u europskom istraživačkom prostor, jer bi nedovoljno kvalitetan kadar ostao u sustavu tijekom čitave svoje karijere. Ovaj prijedlog zakona ne pridonosi jačanju cjelovitog financiranja sveučilišta, ističe Senat.