Održana sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije

Darovanje zemljišta za izgradnju škole, teme vezane uz potres te niz tehničkih odluka našlo se na sjednici Županijske skupštine Zagrebačke županije

Kako bi ispunila jedan od preduvjeta za prijavu projekta izgradnje nove osnovne škole i sportske dvorane u Kominu za financiranje iz Nacionalnog plana opravka i otpornosti, Zagrebačka županija s Gradom Sveti Ivan Zelina sklopit će ugovor o darovanju nekretnine na kojoj će se buduća škola graditi. Riječ je o preko 21 tisuće kvadratnih metara procijenjene vrijednosti nešto više od milijun kuna. Zagrebačka županija već je započela izradu idejnog rješenja za izgradnju nove škole za 600 učenika i to za program cjelodnevne nastave.

Slijedom povećanja troškova dogradnje triju škola u sklopu projekta Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju – Industrija 4.0, a za što su sredstva u iznosu 30,08 milijuna kuna osigurana u proračunu za 2022. i projekcijama za 2023. godinu, članovi Županijske skupštine ovlastili su župana da potpiše izmjene i dopune sporazum o sufinanciranju istog.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa, Zagrebačka županija određena je kao jedno od tijela odgovorno za provedbu financijskog doprinosa sa zaduženjem za operaciju „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture i postrojenja u području obrazovanja“. Temeljem toga Zagrebačkoj županiji dodijeljeni su novi poslovi i to u djelokrugu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, a članovi Županijske skupštine prihvatili su novu odluku o ustrojstvu.

Na dnevnom redu se našla izmjena Pravilnika o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz proračuna Zagrebačke županije. Navedenom izmjenom, vremenski okvir provedbe projekata gradova i općina moći će se produljiti za narednih šest mjeseci.

Županijskoj skupštini izvješće je podnijelo Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda za 2021. godinu. Izuzme li se potres, šteta od prirodnih nepogoda (mraz, tuča) u 2021. godini za područje Zagrebačke županije, temeljem prihvaćenih konačnih izvješća gradskih i općinski povjerenstava, iznosi 30,6 milijuna kuna. Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 23. prosinca 2021. godine donijela je Odluku o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2021. godini u Republici Hrvatskoj kojom je za 5 gradova i 9 općina s područja Zagrebačke županije osigurana pomoć u ukupnom iznosu od 637.336 kuna.

Među ostalim na sjednici je prihvaćena odluka o izmjeni naziva ustanove koja će se po novom zvati Regionalna energetsko – klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Izvješće o radu župana za drugu polovicu 2021. godine kao i niz zaključaka o imenovanjima u skupštinske odbore te nekoliko povjerenstava i savjeta. Također, članovi Županijske skupštine donijeli su odluku o pridruživanju Zagrebačke županije Savezu Alpe-Jadran koji djeluje kao kooperacijska mreža regija za projektno orijentiranu suradnju na području srednje Europe.