Održana sjednica Odbora za hrvatske branitelje

Na sjednici Odbora za hrvatske branitelje Zagrebačke županije članovi su informirani da je u Proračunu za 2023. godinu za braniteljsku populaciju osigurano 152.635 eura.

Izneseno je kako će više od pola iznosa, odnosno 79.634 eura, biti dodijeljeno temeljem javnog natječaja udrugama proizašlim iz Domovinskog rata za prioritetne programe i projekte na području brige za branitelje i članove njihovih obitelji. Raspisivanje natječaja u planu je u prvom tromjesečju 2023. godine, s ciljem jačanja kapaciteta udruga proizašlih iz Domovinskog rata na području Zagrebačke županije za pružanje zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih usluga putem njihovih programa i projekata koje provode na lokalnoj razini.

Osim toga, za liječenje hrvatskih branitelja u Specijalnoj bolnici Naftalan predviđeno je 53.090 eura, a time je omogućeno liječenje medicinskom rehabilitacijom za 120 hrvatskih branitelja u trajanju od 10 dana.

Također, i u 2023 u planu je svečano obilježavanje Dana hrvatskih branitelja Zagrebačke županije za što je planiran iznos od 19.911 eura.

 

ČLANAK NAPISAN U SURADNJI SA ZAGREBAČKOM ŽUPANIJOM.