Održana 14. Sjednica Odbora za mjesnu samoupravu

Na sjednici Odbora za mjesnu samoupravu održanoj 27. ožujka iznesene su tri točke dnevnog reda. Prva točka bila je Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na akciju iz Plana komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Trnje u 2023. godini. Tako su Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava i Trnje u svojim planovima donijeli dvije akcije koje koštaju više od milijun kuna, odnosno, 193.000 eura Trnju za akciju uređenja dječjeg igrališta na Dubravkinom trgu.

Članovi odbora jednoglasno su potvrdili ovaj prijedlog, isto kao i drugi, vezan za Gradsku četvrt Donja Dubrava. Dalibor Drakula, pomoćnik pročelnika za rad mjesne samouprave, objašnjava: “Ista je zakonska podloga, samo je riječ o asvaltiranju prometnice Prvi štefanovečki zavoj u iznosu od 194.000 eura.” Naime, s obzirom na to da je riječ o troškovima većima od milijun kuna, po zakonu je potrebno bilo pitati Gradsku skupštinu za suglasnost za provedbu.

Treća i posljednja točka dnevnog reda bila je Izvješće o radu gradonačelnika Grada Zagreba za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine. Renata Budi iz Stručne službe Gradske uprave osvrnula se na jednu specifičnost ovog razdoblja: “Poremećaji u lancima opskrbe materijalima i rastu cijena radova su utjecali na usporavanje realizacije planova i programa vijeća gradskih četvrti, te povećanje cijena usluga podružnica zbog čega su vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora morala korigirati svoje planove. Usprkos tome, važno je spomenuti završetak radova na izgradnji objekata MO Gajevo i Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka. Započeli su i radovi na izgradnji MO Čučerje, Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava te je napravljen ugovor za rekonstrukciju MO Dinko Šimunović.”

Unatoč poteškoćama i preprekama u drugoj polovici prošle godine, u Izvješću zaključeno da u Gradu sve teče po planu. Tako je i ovo Izvješće jednoglasno potvrđeno za daljnje razmatranje u Gradskoj skupštini.