Od danas možete svoje komunalne probleme rješavati – online

Od danas je u primjeni portal popravi.to

Foto: popravi.to
Foto: popravi.to

Od danas, 2. 11., dostupan je portal Popravi.to, na kojemu će građani moći prijavljivati komunalne probleme nadležnim službama.

Servisni portal Popravi.to besplatan je alat nastao u suradnji Code for Croatia i Gonga, a olakšava prijavljivanje problema i štete na javnim površinama i infrastrukturi u svakom gradu, općini, ili bilo gdje na području Hrvatske.

– Ideja je da građanke i građani više ne moraju istraživati kome uputiti prijavu o rupi na kolniku ili nogostupu, uličnoj rasvjeti koja ne radi, oštećenoj klupi ili nepropisnom odlagalištu otpada. Potrebno je samo označiti lokaciju na karti, kratko opisati i fotografirati problem te označiti kategoriju, a Popravi.to na temelju tih podataka prijavu šalje na pravu adresu – izvijestili su iz Gonga.

Svaka prijava objavljena na portalu bit će vidljiva svima, ali ne i prijaviteljica i prijavitelj, ako to ne žele.

– Činjenicom da su sve prijave javne omogućuje se nadgledanje lokalnih vlasti i praćenje učinkovitosti rada lokalnih komunalnih poduzeća, kao i usporedba s drugim gradovima i mjestima. Istovremeno, time se rasterećuje lokalnu samoupravu jer nadležna tijela prestaju primati višekratne prijave istog problema – ističu.

Svrha portala je olakšati komunikaciju građanki i građana s nadležnim tijelima javne vlasti i otvoriti prostor za suradnju u rješavanju problema zajednice, naglasili su.