Od 1. ožujka mijenjaju se uvjeti za ostvarivanje prava na dječji doplatak

Pravo na doplatak za djecu moći će ostvariti svi čiji ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno u 2023. ne prelazi iznos od 618,02 eura.

Iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje podsjećaju da 1. ožujka 2024. stupa na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, kojim je povećan dohodovni cenzus sa 70% (309,01 eura) na 140% (618,02 eura) proračunske osnovice. S obzirom da proračunska osnovica iznosi 441,44 eura, pravo na doplatak za djecu počevši od 1. ožujka 2024. moći će ostvariti svi čiji ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno u 2023. ne prelazi iznos od 618,02 eura.

Svota doplatka za djecu određivat će se prema pet cenzusnih grupa, ovisno o postotku od proračunske osnovice, odnosno do 20 – 140 % od proračunske osnovice, stoga svota doplatka po djetetu može iznositi od 30,90 do 61,80 eura.

– Pozivamo sve zatečene korisnike doplatka za djecu da podnesu zahtjeve za ostvarivanje prava, kako bi bez prekida mogli nastaviti primati doplatak za djecu i u 2024. godini.
Također, pozivamo sve koji nisu bili korisnici doplatka za djecu za prethodnu godinu, a koji ispunjavaju navedeni propisani uvjet dohodovnog cenzusa  (618,02 eura), da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu. Napominjemo da se pravo na doplatak za djecu za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja ostvaruje neovisno o ukupno ostvarenom dohotku kućanstva. Također, napominjemo da će se u skladu s prijelaznim odredbama ZID ZDD-a, na temelju zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnesenih u razdoblju od 1. siječnja 2024. do 29. veljače 2024., te onih koji budu podneseni u roku od 120 dana počevši od 1. ožujka 2024., pravo na doplatak za djecu, uz uvjet da su ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti, priznati  počevši od 1. ožujka 2024. Iznimno za novorođeno dijete pravo na doplatak za djecu pripada od dana rođenja djeteta ako je zahtjev podnesen u roku od mjesec dana od rođenja djeteta – stoji u priopćenju HZMO-a.

Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnosi se područnoj službi/uredu HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja, a može se predati i u Mirovinskim informativnim centrima u Zagrebu (Gradišćanska 26), Splitu (Matoševa 3), Osijeku (J. J. Strossmayera 3) i Rijeci (Titov trg 8A), kao i u poštanskim uredima na području RH. Također, zahtjev se može podnijeti i usmeno u zapisnik u područnoj službi/uredu HZMO-a prema mjestu prebivališta.

Tiskanica zahtjeva dostupna je na mrežnoj stranici HZMO-a, zahtjev je također moguće podnijeti putem e-Usluga HZMO-a u sustavu e-Građani.