Novac iz proračuna Odbor će dati općinama u BiH

Autor: Margarita Weisz 6/26/2014 14:29

Održana je 7. sjednica Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju na kojoj se raspravljalo o tri točke dnevnog reda. Usvojen je prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2013. godinu.

– Proračun za 2013. godinu planiran je u iznosu većem od 7 milijardi kuna, prihodi i primitci realizirani su s indeksom većim od 6,56 posto, a s obzirom na manje rashode rezultat je višak prihoda od 669 milijuna kuna. Dijelom viška prihoda pokrio se manjak iz prethodnih godina – rekla je Marija Čikeš iz Gradskog ureda za financije.

Također, prihvaćen je prijedlog zaključka o pristupanju Grada Zagreba VI. fazi Projekta ‘Zdravi grad’ Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. Projektom se želi postići bolje zdravlje zajedničkim naporima pojedinaca i skupina koje žive u gradu, a sama postavka projekta je da pri donošenju političkih odluka na razini gradskih vlasti uvijek treba obratiti pozornost na njihov mogući utjecaj na zdravlje.

– Grad Zagreb mora kao i svi drugi članovi asocijacije dati pismo namjere Europskoj organizaciji projekta ‘Zdravi gradovi’, a Skupština ga mora odobriti – objasnio je pomoćnik pročelnice za zdravstvo Slavko Antolić.

Prijedlog je prihvaćen te su na samom kraju iznesene dvije novosti. Prva je da će Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju ubuduće pratiti projekte koji se financiraju iz fondova Europske unije kao i njihovu realizaciju te jedna humanitarna gesta članova Odbora kojom će novac iz proračuna donirati područjima najteže pogođenima poplavama.

– S obzirom na to da smo već imali jednu diskusiju o tome da veći naglasak treba staviti na suradnju s gradovima i općinama u Bosni i Hercegovini, kao i na nedavne nemile događaje, došli smo do zaključka da bi dio tog našeg budžeta, namijenjen uglavnom putovanjima, smještaju i avionskim kartama, donirali jednoj ili više općina u BiH – zaključio je predsjednik Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Tin Pažur.