Nema ovrha i iskapčanja električne energije u Sisačko-moslavačkoj županiji

Isključenja, a potom i ponovna uključenja na mrežu na zahtjev korisnika, HEP ODS provodi bez naplate propisane naknade

Kao hitnu mjeru pomoći stradalom stanovništvu, HEP je donio odluku o obustavi ovrha i iskapčanja električne energije kupcima na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od prva tri mjeseca 2021. godine. HEP  u suradnji s nadležnim državnim tijelima, priprema model podmirenja računa za električnu energiju za kupce kategorije kućanstvo, čija je imovina teško stradala u potresu. Konzultacije su u tijeku te se definiranje modela očekuje u najkraćem mogućem roku.

Svim korisnicima na područjima stradalima u potresu, radnici HEP-a osigurali su napajanje električnom energijom za sve objekte u kojima je bilo tehnički moguće uspostaviti opskrbu. Bez opskrbe su jedino srušeni i mani broj oštećenih, a dugotrajno nenastanjenih objekata. Radnici HEP ODS-a promptno priključuju i postavljene objekte za privremeni smještaj stanovništva (kontejnere, kamp kućice, ostale mobilne kućice i slično). Objekti za privremeni smještaj koji su postavljeni na privatnom zemljištu uz oštećene stambene objekte priključuju se na postojeći električni priključak bez obračuna naknade. Kontejnerska naselja i druge objekte za privremeni smještaj koji se nalaze na javnoj površini, HEP će priključiti na mrežu na zahtjev grada, odnosno općine. Svi zahtjevi za priključenje takvih privremenih smještajnih jedinica realiziraju se u najkraćem mogućem roku. Zahtjevi za priključenje mogu se podnijeti telefonskim pozivom na broj 0800 300 418.

Napominjemo da je tijekom potresa bez opskrbe električne energije ostalo 150.000 korisnika. Više od 150 radnika HEP-a napajanje je u najvećoj mjeri uspjelo vratiti u roku od 24 sata. U potresu je uništeno ili teško oštećeno 238 trafostanica. Ukupna šteta na elektroenergetskoj mreži i objektima, prema preliminarnim procjenama, veća je od 150 milijuna kuna. U tijeku je sanacija oštećene mreže i elektroenergetskih objekata. Radnici i sve službe HEP-a, kao i sva raspoloživa tehnika, uključujući specijalna vozila i slično kontinuirano su na raspolaganju službama koje koordiniraju i provode aktivnosti na sanaciji šteta od potresa i normalizaciji stanja na pogođenim područjima. Kako su započeli radovi na obnovi niza stambenih i drugih objekata, HEP ODS je na zahtjev vlasnika, a radi sigurnog pristupa gradilištu, već zaprimio te u najkraćem roku realizirao zahtjeve za privremenim isključenjem objekata s mreže. Isključenja, a potom i ponovna uključenja na mrežu na zahtjev korisnika, HEP ODS provodi bez naplate propisane naknade.