Na sjednici najviše točaka o dječjem vrtiću

škola kloštar ivanić

Autor: Nevena Ilić 11/11/2009 17:58

Za sutra je  sazvana  sjednica  Općinskog  vijeća  Kloštra  Ivanića  sa  obimnim dnevnim redom.  Čak  tri točke  vezane  su  uz rad  Dječjeg  vrtića  Proljeće  a odnose  se  na  realizaciju  godišnjeg plana   i programa  rada  za  2008./2009.  pedagošku godinu ,  plan i program  rada  za ovu  pedagošku godinu  te   davanje suglasnosti na  prijedlog  Odluke o  sudjelovanju roditelja  u cijeni  primarnog  programa  Dječjeg   vrtića.

Vijećnici  trebaju   usvojiti  Prve izmjene  i dopune Programa  gradnje i  održavanja  objekata i uređaja komunalne infrastrukture te programa   javnih potreba u  kulturi za ovu godinu. Razmotrit će  izvješće  o  obavljenom  uvidu u proračun i  financijske izvještaje  općine  za  2008. godinu. Donijet će odluku o izvršitelju radova  zimske  službe   na čišćenju nerazvrstanih cesta i ulica, autobusnih stajališta, parkirališta i nogostupa  u zimskim uvjetima.

Na usvajanje  dolazi  i analiza   sustava zaštite i spašavanja na području općine  za  prošlu godinu  uz zaključke  o  smjernicama  za organizaciju i razvoj sustava  zaštite i spašavanja  u 2009. godini. 

Na ovoj sjednici bit će donijeta odluka o izmjenama i dopunama  Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti  i radnom vremenu  ugostitelja.